Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 426 199 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
424 000 62 178 16 521 6 923 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (184,04%) EBITDA (-11,06%)
Sum egenkapital (13,58%) Resultat før skatt (-26,75%)
Bruttomargin (0,67%) Driftsresultat (-14,32%)
Kassebeholdning (-99,17%)
Driftsinntekter (-6,72%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Auragården Eiendom AS 100,00% - -
 
Thc Eiendom AS 50,00% 8 3 166,67%
 
TOTALT: Alle selskap   - 2 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Auragården Eiendom AS 2 660 19,21% - 2 660 19,21%
 
Thc Eiendom AS - - 8 -8 -0,62%
 
TOTALT: Alle selskap 2 660 17,57% 8 2 652 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Auragården Eiendom AS 2 660 - 2 660
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 660
 
  -30,00% 2 660
 
  -50,00% 2 660
 
  -70,00% 2 660
 
  -100,00% 2 660

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter1.4571.5131.6041.4711.5071.4531.4850
NEG -3,7 %NEG -5,7 %POS 9,0 %NEG -2,4 %POS 3,7 %NEG -2,2 %POS 100% -
 
Bruttomargin1.4571.4841.6041.4711.4911.4531.4850
NEG -1,8 %NEG -7,5 %POS 9,0 %NEG -1,3 %POS 2,6 %NEG -2,2 %POS 100% -
 
EBITDA resultat1.1531.1891.3221.1211.2231.2431.156-15
NEG -3,0 %NEG -10,1 %POS 17,9 %NEG -8,3 %NEG -1,6 %POS 7,5 %POS 7 806,7 % -
 
Driftsresultat821855995807919946859-40
NEG -4,0 %NEG -14,1 %POS 23,3 %NEG -12,2 %NEG -2,9 %POS 10,1 %POS 2 247,5 % -
 
Kontantstrøm1.189562711770553913-14.5090
POS 111,6 %NEG -21,0 %NEG -7,7 %POS 39,2 %NEG -39,4 %POS 106,3 % - -
 
Kassebeholdning1463613517144402474111
POS 305,6 %NEG -73,3 %NEG -21,1 %POS 288,6 %NEG -89,1 %NEG -15,2 %POS 327,0 % -
 
Sum egenkapital1.8861.4861.26093874147823771
POS 26,9 %POS 17,9 %POS 34,3 %POS 26,6 %POS 55,0 %POS 101,7 %POS 233,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld12.15312.32414.42613.06913.50614.03914.9240
POS 1,4 %POS 14,6 %NEG -10,4 %POS 3,2 %POS 3,8 %POS 5,9 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.