Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 274 468 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
286 400 66 658 12 411 6 909 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Auragården Eiendom AS 100,00% - -
 
Thc Eiendom AS 50,00% 3 - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Auragården Eiendom AS 2 342 16,66% - 2 342 16,66%
 
Thc Eiendom AS 19 1,88% 3 16 1,59%
 
TOTALT: Alle selskap 2 361 15,67% 3 2 358 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Auragården Eiendom AS 2 342 - 2 342
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 342
 
  -30,00% 2 342
 
  -50,00% 2 342
 
  -70,00% 2 342
 
  -100,00% 2 342

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013201220112010
Driftsinntekter1.5131.6041.4711.5071.4531.4850
NEG -5,7 %POS 9,0 %NEG -2,4 %POS 3,7 %NEG -2,2 %POS 100% -
 
Bruttomargin1.4841.6041.4711.4911.4531.4850
NEG -7,5 %POS 9,0 %NEG -1,3 %POS 2,6 %NEG -2,2 %POS 100% -
 
EBITDA resultat1.1891.3221.1211.2231.2431.156-15
NEG -10,1 %POS 17,9 %NEG -8,3 %NEG -1,6 %POS 7,5 %POS 7 806,7 % -
 
Driftsresultat855995807919946859-40
NEG -14,1 %POS 23,3 %NEG -12,2 %NEG -2,9 %POS 10,1 %POS 2 247,5 % -
 
Kontantstrøm562711770553913-14.5090
NEG -21,0 %NEG -7,7 %POS 39,2 %NEG -39,4 %POS 106,3 % - -
 
Kassebeholdning3613517144402474111
NEG -73,3 %NEG -21,1 %POS 288,6 %NEG -89,1 %NEG -15,2 %POS 327,0 % -
 
Sum egenkapital1.4861.26093874147823771
POS 17,9 %POS 34,3 %POS 26,6 %POS 55,0 %POS 101,7 %POS 233,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld12.32414.42613.06913.50614.03914.9240
POS 14,6 %NEG -10,4 %POS 3,2 %POS 3,8 %POS 5,9 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.