Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 38 082 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 82 38 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aurdal Investering AS 100,00% - -
 
Lorego AS 33,33% - - -
Reianes og Aurdal Eiendom AS 50,00% 10 6 66,67%
 
TOTALT: Alle selskap   - 3 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aurdal Investering AS 76 98,70% - 76 98,70%
 
Lorego AS 37 88,10% - 37 88,10%
Reianes og Aurdal Eiendom AS -4 -0,09% 10 -14 -0,30%
 
TOTALT: Alle selskap 109 2,27% 10 99 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aurdal Investering AS 76 - 76
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 76
 
  -30,00% 76
 
  -50,00% 76
 
  -70,00% 76
 
  -100,00% 76

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-2-13-10-10-11-9-10-9
POS 84,6 %NEG -30,0 % - POS 9,1 %NEG -22,2 %POS 10,0 %NEG -11,1 % -
 
Driftsresultat-2-13-10-10-11-9-10-9
POS 84,6 %NEG -30,0 % - POS 9,1 %NEG -22,2 %POS 10,0 %NEG -11,1 % -
 
Kontantstrøm-1681-961-1710
NEG -101,5 %POS 6 700,0 %POS 101,0 %NEG -9 700,0 %POS 105,9 %NEG -1 800,0 % - -
 
Kassebeholdning0000652222
- - - NEG -100,0 %POS 20,0 %NEG -77,3 % - -
 
Sum egenkapital104104114122133617081
- NEG -8,8 %NEG -6,6 %NEG -8,3 %POS 118,0 %NEG -12,9 %NEG -13,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.