Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aurora Oppvekst AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aurora Oppvekst AS 3 328 97,25% - 3 328 97,25%
 
TOTALT: Alle selskap 3 328 97,25% - 3 328 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aurora Oppvekst AS 3 328 - 3 328
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 328
 
  -30,00% 3 328
 
  -50,00% 3 328
 
  -70,00% 3 328
 
  -100,00% 3 328

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter2.1002.2722.4682.4312.4122.0872.0731.679
NEG -7,6 %NEG -7,9 %POS 1,5 %POS 0,8 %POS 15,6 %POS 0,7 %POS 23,5 % -
 
Bruttomargin1.7521.8442.0261.8772.0011.7101.7311.382
NEG -5,0 %NEG -9,0 %POS 7,9 %NEG -6,2 %POS 17,0 %NEG -1,2 %POS 25,3 % -
 
EBITDA resultat644729884534699109500276
NEG -11,7 %NEG -17,5 %POS 65,5 %NEG -23,6 %POS 541,3 %NEG -78,2 %POS 81,2 % -
 
Driftsresultat57966481946963444435211
NEG -12,8 %NEG -18,9 %POS 74,6 %NEG -26,0 %POS 1 340,9 %NEG -89,9 %POS 106,2 % -
 
Kontantstrøm702-8841.281281920-3701460
POS 179,4 %NEG -169,0 %POS 355,9 %NEG -69,5 %POS 348,6 %NEG -353,4 % - -
 
Kassebeholdning2.1971.6961.5911.2501.8251.0741.3491.068
POS 29,5 %POS 6,6 %POS 27,3 %NEG -31,5 %POS 69,9 %NEG -20,4 %POS 26,3 % -
 
Sum egenkapital3.0222.8222.2571.6471.302876840523
POS 7,1 %POS 25,0 %POS 37,0 %POS 26,5 %POS 48,6 %POS 4,3 %POS 60,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld100660812679679674663
NEG %POS 100,0 %POS 18,7 %NEG -19,6 % - NEG -0,7 %NEG -1,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.