Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aurora Oppvekst AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aurora Oppvekst AS 3 341 96,37% - 3 341 96,37%
 
TOTALT: Alle selskap 3 341 96,37% - 3 341 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aurora Oppvekst AS 3 341 - 3 341
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 341
 
  -30,00% 3 341
 
  -50,00% 3 341
 
  -70,00% 3 341
 
  -100,00% 3 341

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20142013201220112010200920082007
Driftsinntekter2.2722.4682.4312.4122.0872.0731.6791.490
NEG -7,9 %POS 1,5 %POS 0,8 %POS 15,6 %POS 0,7 %POS 23,5 %POS 12,7 % -
 
Bruttomargin1.8442.0261.8772.0011.7101.7311.3821.490
NEG -9,0 %POS 7,9 %NEG -6,2 %POS 17,0 %NEG -1,2 %POS 25,3 %NEG -7,2 % -
 
EBITDA resultat729884534699109500276667
NEG -17,5 %POS 65,5 %NEG -23,6 %POS 541,3 %NEG -78,2 %POS 81,2 %NEG -58,6 % -
 
Driftsresultat66481946963444435211667
NEG -18,9 %POS 74,6 %NEG -26,0 %POS 1 340,9 %NEG -89,9 %POS 106,2 %NEG -68,4 % -
 
Kontantstrøm-8841.281281920-3701465500
NEG -169,0 %POS 355,9 %NEG -69,5 %POS 348,6 %NEG -353,4 %NEG -73,5 % - -
 
Kassebeholdning1.6961.5911.2501.8251.0741.3491.068368
POS 6,6 %POS 27,3 %NEG -31,5 %POS 69,9 %NEG -20,4 %POS 26,3 %POS 190,2 % -
 
Sum egenkapital2.8222.2571.6471.302876840523479
POS 25,0 %POS 37,0 %POS 26,5 %POS 48,6 %POS 4,3 %POS 60,6 %POS 9,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld06608126796796746630
POS 100,0 %POS 18,7 %NEG -19,6 % - NEG -0,7 %NEG -1,7 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.