Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 17 916 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
6 800 0 616 10 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (100%) EBITDA (-13,16%)
Kassebeholdning (100%) Resultat før skatt (-34,69%)
Driftsresultat (-13,16%)
Sum egenkapital (-97,71%)
Driftsinntekter (-100,00%)
Bruttomargin (-100,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aurskog Fjellboring AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aurskog Fjellboring AS -1 517 -7 223,81% - -1 517 -7 223,81%
 
TOTALT: Alle selskap -1 517 -7 223,81% - -1 517 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aurskog Fjellboring AS -1 517 - -1 517
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -1 517
 
  -30,00% -1 517
 
  -50,00% -1 517
 
  -70,00% -1 517
 
  -100,00% -1 517

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter4929101791.7841.8892.4322.339
NEG -83,2 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -90,0 %NEG -5,6 %NEG -22,3 %POS 4,0 % -
 
Bruttomargin-25-689-19691.2771.7001.7621.659
POS 96,4 %NEG -3 526,3 %NEG -127,5 %NEG -94,6 %NEG -24,9 %NEG -3,5 %POS 6,2 % -
 
EBITDA resultat-74-867-34-320276702-214223
POS 91,5 %NEG -2 450,0 %POS 89,4 %NEG -215,9 %NEG -60,7 %POS 428,0 %NEG -196,0 % -
 
Driftsresultat-74-867-34-403122525-39145
POS 91,5 %NEG -2 450,0 %POS 91,6 %NEG -430,3 %NEG -76,8 %POS 234,3 %NEG -968,9 % -
 
Kontantstrøm-3158703262172350
NEG -400,0 %NEG -98,3 %NEG -17,1 %NEG -78,5 %POS 50,2 %NEG -7,7 % - -
 
Kassebeholdning02221410209
NEG -100,0 % - - NEG -85,7 %POS 40,0 %NEG -50,0 %POS 122,2 % -
 
Sum egenkapital-1.581-1.463-546-513-67-139-559-65
NEG -8,1 %NEG -167,9 %NEG -6,4 %NEG -665,7 %POS 51,8 %POS 75,1 %NEG -760,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00058140463690915
- - POS 100,0 %POS 58,6 %POS 69,8 %POS 32,9 %POS 24,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.