Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 211 966 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 22 932 21 534 63 500 104 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (0,00%) EBITDA (-66,99%)
Sum egenkapital (5,13%) Resultat før skatt (-88,30%)
Driftsresultat (-90,43%)
Kontantstrøm fra drift (-10,81%)
Driftsinntekter (-10,29%)
Bruttomargin (-10,29%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aurstad Camping AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aurstad Camping AS 164 69,20% - 164 69,20%
 
TOTALT: Alle selskap 164 69,20% - 164 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aurstad Camping AS 164 - 164
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 164
 
  -30,00% 164
 
  -50,00% 164
 
  -70,00% 164
 
  -100,00% 164

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014
Driftsinntekter529530539564572
NEG -0,2 %NEG -1,7 %NEG -4,4 %NEG -1,4 % -
 
Bruttomargin529492517519523
POS 7,5 %NEG -4,8 %NEG -0,4 %NEG -0,8 % -
 
EBITDA resultat-22210449
NEG -109,1 %POS 120,0 %NEG -77,3 %POS 388,9 % -
 
Driftsresultat-6197429
NEG -131,6 %POS 171,4 %NEG -83,3 %POS 366,7 % -
 
Kontantstrøm4440370
POS 1 000,0 %POS 0,0 %NEG -100,0 % - -
 
Kassebeholdning7338332518
POS 92,1 %POS 15,2 %POS 32,0 %POS 38,9 % -
 
Sum egenkapital8387736837
NEG -4,6 %POS 19,2 %POS 7,4 %POS 83,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld23110
POS 33,3 %NEG -200,0 % - POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.