Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 786 067 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
160 800 286 274 63 493 2 160 500 115 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aursund Maskinering AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aursund Maskinering AS 2 739 57,82% - 2 739 57,82%
 
TOTALT: Alle selskap 2 739 57,82% - 2 739 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aursund Maskinering AS 2 739 - 2 739
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 739
 
  -30,00% 2 739
 
  -50,00% 2 739
 
  -70,00% 2 739
 
  -100,00% 2 739

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter7.0714.0654.5615.1935.9254.1713.9563.200
POS 73,9 %NEG -10,9 %NEG -12,2 %NEG -12,4 %POS 42,1 %POS 5,4 %POS 23,6 % -
 
Bruttomargin6.3473.4593.6854.2544.8533.4973.4392.622
POS 83,5 %NEG -6,1 %NEG -13,4 %NEG -12,3 %POS 38,8 %POS 1,7 %POS 31,2 % -
 
EBITDA resultat1.540-473141329864610853226
POS 425,6 %NEG -435,5 %NEG -57,1 %NEG -61,9 %POS 41,6 %NEG -28,5 %POS 277,4 % -
 
Driftsresultat1.457-5464720584338602-11
POS 366,8 %NEG -1 261,7 %POS 135,0 %NEG -96,6 %POS 72,8 %NEG -43,9 %POS 5 572,7 % -
 
Kontantstrøm2.502178-235-370880-31610
POS 1 305,6 %POS 175,7 %POS 36,5 %NEG -142,0 %POS 29 433,3 %NEG -101,9 % - -
 
Kassebeholdning476196172025008223732
POS 142,9 %POS 1 052,9 %NEG -91,6 %NEG -59,6 %POS 509,8 %NEG -65,4 %POS 640,6 % -
 
Sum egenkapital1.9438441.2551.2261.219808577201
POS 130,2 %NEG -32,7 %POS 2,4 %POS 0,6 %POS 50,9 %POS 40,0 %POS 187,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld98000013631536
NEG % - - - POS 100,0 %POS 56,8 %NEG -775,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.