Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 505 833 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
366 74 550 26 880 1 404 000 37

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aursund Maskinering AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aursund Maskinering AS 1 937 57,61% - 1 937 57,61%
 
TOTALT: Alle selskap 1 937 57,61% - 1 937 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aursund Maskinering AS 1 937 - 1 937
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 937
 
  -30,00% 1 937
 
  -50,00% 1 937
 
  -70,00% 1 937
 
  -100,00% 1 937

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter4.0654.5615.1935.9254.1713.9563.200851
NEG -10,9 %NEG -12,2 %NEG -12,4 %POS 42,1 %POS 5,4 %POS 23,6 %POS 276,0 % -
 
Bruttomargin3.4593.6854.2544.8533.4973.4392.622711
NEG -6,1 %NEG -13,4 %NEG -12,3 %POS 38,8 %POS 1,7 %POS 31,2 %POS 268,8 % -
 
EBITDA resultat-473141329864610853226157
NEG -435,5 %NEG -57,1 %NEG -61,9 %POS 41,6 %NEG -28,5 %POS 277,4 %POS 43,9 % -
 
Driftsresultat-5464720584338602-11157
NEG -1 261,7 %POS 135,0 %NEG -96,6 %POS 72,8 %NEG -43,9 %POS 5 572,7 %NEG -107,0 % -
 
Kontantstrøm178-235-370880-31611.0760
POS 175,7 %POS 36,5 %NEG -142,0 %POS 29 433,3 %NEG -101,9 %NEG -85,0 % - -
 
Kassebeholdning196172025008223732124
POS 1 052,9 %NEG -91,6 %NEG -59,6 %POS 509,8 %NEG -65,4 %POS 640,6 %NEG -74,2 % -
 
Sum egenkapital8441.2551.2261.219808577201216
NEG -32,7 %POS 2,4 %POS 0,6 %POS 50,9 %POS 40,0 %POS 187,1 %NEG -6,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000136315363
- - - POS 100,0 %POS 56,8 %NEG -775,0 %NEG -1 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.