Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 19 603 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 493 19 110 0 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-992,11%)
Resultat før skatt (-96,16%)
Driftsresultat (-95,54%)
Kontantstrøm fra drift (-1 164,71%)
Kassebeholdning (-72,41%)
Sum egenkapital (-72,31%)
Driftsinntekter (-58,62%)
Bruttomargin (-58,62%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Austevoll Båt og Cruise AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Austevoll Båt og Cruise AS -2 619 -16 368,75% - -2 619 -16 368,75%
 
TOTALT: Alle selskap -2 619 -16 368,75% - -2 619 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Austevoll Båt og Cruise AS -2 619 - -2 619
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -2 619
 
  -30,00% -2 619
 
  -50,00% -2 619
 
  -70,00% -2 619
 
  -100,00% -2 619

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter11495465774359207163
POS 20,0 %POS 106,5 %NEG -19,3 %NEG -23,0 %NEG -79,4 %POS 73,4 %POS 27,0 % -
 
Bruttomargin11495465773355184155
POS 20,0 %POS 106,5 %NEG -19,3 %NEG -21,9 %NEG -79,4 %POS 92,9 %POS 18,7 % -
 
EBITDA resultat-148-31-120-211-243118-305-317
NEG -377,4 %POS 74,2 %POS 43,1 %POS 13,2 %NEG -305,9 %POS 138,7 %POS 3,8 % -
 
Driftsresultat-467-1.247-336-2.015-634-299-865467
POS 62,6 %NEG -271,1 %POS 83,3 %NEG -217,8 %NEG -112,0 %POS 65,4 %NEG -285,2 % -
 
Kontantstrøm-187-65-212-244-27574-20
NEG -187,7 %POS 69,3 %POS 13,1 %POS 11,3 %NEG -471,6 %POS 3 800,0 % - -
 
Kassebeholdning13534823629728753191
NEG -75,5 %POS 10,4 %NEG -79,7 %NEG -20,5 %POS 3,5 %POS 441,5 %NEG -72,3 % -
 
Sum egenkapital-1.504-9992706552.7283.4343.8054.742
NEG -50,6 %NEG -470,0 %NEG -58,8 %NEG -76,0 %NEG -20,6 %NEG -9,8 %NEG -19,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.0212.8732.7022.6783.0783.0542.8783.205
NEG -5,2 %NEG -6,3 %NEG -0,9 %POS 13,0 %NEG -0,8 %NEG -6,1 %POS 10,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.