Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 506 945 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 192 2 753 503 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (74,32%) Resultat før skatt (-91,68%)
Kontantstrøm fra drift (81,82%) Driftsresultat (-84,80%)
Kassebeholdning (346,15%) Sum egenkapital (-63,63%)
Driftsinntekter (-74,56%)
Bruttomargin (-74,56%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Austevoll Båt og Cruise AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Austevoll Båt og Cruise AS -2 051 -192,76% - -2 051 -192,76%
 
TOTALT: Alle selskap -2 051 -192,76% - -2 051 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Austevoll Båt og Cruise AS -2 051 - -2 051
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -2 051
 
  -30,00% -2 051
 
  -50,00% -2 051
 
  -70,00% -2 051
 
  -100,00% -2 051

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter95465774359207163235
POS 106,5 %NEG -19,3 %NEG -23,0 %NEG -79,4 %POS 73,4 %POS 27,0 %NEG -30,6 % -
 
Bruttomargin95465773355184155123
POS 106,5 %NEG -19,3 %NEG -21,9 %NEG -79,4 %POS 92,9 %POS 18,7 %POS 26,0 % -
 
EBITDA resultat-31-120-211-243118-305-317-757
POS 74,2 %POS 43,1 %POS 13,2 %NEG -305,9 %POS 138,7 %POS 3,8 %POS 58,1 % -
 
Driftsresultat-1.247-336-2.015-634-299-865467-909
NEG -271,1 %POS 83,3 %NEG -217,8 %NEG -112,0 %POS 65,4 %NEG -285,2 %POS 151,4 % -
 
Kontantstrøm-65-212-244-27574-25750
POS 69,3 %POS 13,1 %POS 11,3 %NEG -471,6 %POS 3 800,0 %NEG -100,3 % - -
 
Kassebeholdning5348236297287531911.762
POS 10,4 %NEG -79,7 %NEG -20,5 %POS 3,5 %POS 441,5 %NEG -72,3 %NEG -89,2 % -
 
Sum egenkapital-9992706552.7283.4343.8054.7424.391
NEG -470,0 %NEG -58,8 %NEG -76,0 %NEG -20,6 %NEG -9,8 %NEG -19,8 %POS 8,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.8732.7022.6783.0783.0542.8783.205956
NEG -6,3 %NEG -0,9 %POS 13,0 %NEG -0,8 %NEG -6,1 %POS 10,2 %NEG -235,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.