Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 22 836 358 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
2 381 200 1 846 438 206 219 13 105 500 5 297 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Austevoll Rensefisk AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Austevoll Rensefisk AS 8 552 26,96% - 8 552 26,96%
 
TOTALT: Alle selskap 8 552 26,96% - 8 552 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Austevoll Rensefisk AS 8 552 - 8 552
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 8 552
 
  -30,00% 8 552
 
  -50,00% 8 552
 
  -70,00% 8 552
 
  -100,00% 8 552

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015
Driftsinntekter2.644332
POS 696,4 % -
 
Bruttomargin970482
POS 101,2 % -
 
EBITDA resultat6154
POS 13,0 % -
 
Driftsresultat-9654
NEG -277,8 % -
 
Kontantstrøm1.2910
- -
 
Kassebeholdning1.79322
POS 8 050,0 % -
 
Sum egenkapital1.78360
POS 2 871,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld5.9690
NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.