Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 29 863 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 863 29 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (68,18%) Kassebeholdning (-3,76%)
Resultat før skatt (67,69%) Sum egenkapital (-3,40%)
Driftsresultat (68,18%)
Kontantstrøm fra drift (69,12%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Austrheim Utvikling AS 100,00% - -
 
Nordhordland Næringshage AS 8,06% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Austrheim Utvikling AS 596 100,00% - 596 100,00%
 
Nordhordland Næringshage AS 775 59,71% - 775 59,71%
 
TOTALT: Alle selskap 1 371 72,39% - 1 371 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Austrheim Utvikling AS 596 - 596
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 596
 
  -30,00% 596
 
  -50,00% 596
 
  -70,00% 596
 
  -100,00% 596

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00447900074
- NEG -100,0 %NEG -44,3 %POS 100% - - NEG -100,0 % -
 
Bruttomargin0001800074
- - NEG -100,0 %POS 100% - - NEG -100,0 % -
 
EBITDA resultat-35-165-115-86-120-102-163-110
POS 78,8 %NEG -43,5 %NEG -33,7 %POS 28,3 %NEG -17,6 %POS 37,4 %NEG -48,2 % -
 
Driftsresultat-35-165-115-86-120-102-163-110
POS 78,8 %NEG -43,5 %NEG -33,7 %POS 28,3 %NEG -17,6 %POS 37,4 %NEG -48,2 % -
 
Kontantstrøm-33-6.3861.039911-3.091-1383.8800
POS 99,5 %NEG -714,6 %POS 14,1 %POS 129,5 %NEG -2 139,9 %NEG -103,6 % - -
 
Kassebeholdning62766042110147371750
NEG -5,0 %POS 1 471,4 %NEG -61,8 %NEG -25,2 %POS 297,3 %NEG -78,9 %POS 100% -
 
Sum egenkapital6827174.0804.5154.5154.5154.186-24
NEG -4,9 %NEG -82,4 %NEG -9,6 % - - POS 7,9 %POS 17 541,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld001.2862.3033.251000
- POS 100,0 %POS 44,2 %POS 29,2 %NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.