Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 295 664 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 7 356 1 808 286 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (558,33%) Kontantstrøm fra drift (-72,69%)
Resultat før skatt (318,18%)
Driftsresultat (352,63%)
Kassebeholdning (71,43%)
Sum egenkapital (126,32%)
Driftsinntekter (21,77%)
Bruttomargin (296,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Austvasskraft AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Austvasskraft AS 86 12,63% - 86 12,63%
 
TOTALT: Alle selskap 86 12,63% - 86 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Austvasskraft AS 86 - 86
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 86
 
  -30,00% 86
 
  -50,00% 86
 
  -70,00% 86
 
  -100,00% 86

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter206284237261327301439376
NEG -27,5 %POS 19,8 %NEG -9,2 %NEG -20,2 %POS 8,6 %NEG -31,4 %POS 16,8 % -
 
Bruttomargin75123136193239136161160
NEG -39,0 %NEG -9,6 %NEG -29,5 %NEG -19,2 %POS 75,7 %NEG -15,5 %POS 0,6 % -
 
EBITDA resultat26719415320591114124
NEG -63,4 %NEG -24,5 %NEG -38,6 %NEG -25,4 %POS 125,3 %NEG -20,2 %NEG -8,1 % -
 
Driftsresultat-222346105157436676
NEG -195,7 %NEG -50,0 %NEG -56,2 %NEG -33,1 %POS 265,1 %NEG -34,8 %NEG -13,2 % -
 
Kontantstrøm42-24184155-179242670
POS 275,0 %NEG -113,0 %POS 18,7 %POS 186,6 %NEG -174,0 %POS 261,2 % - -
 
Kassebeholdning1943132154432646030
NEG -55,8 %NEG -67,4 %NEG -14,3 %POS 258,1 %NEG -83,7 %POS 340,0 %POS 100,0 % -
 
Sum egenkapital781081089652-26-22-27
NEG -27,8 % - POS 12,5 %POS 84,6 %POS 300,0 %NEG -18,2 %POS 18,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld221287351557600641679715
POS 23,0 %POS 18,2 %POS 37,0 %POS 7,2 %POS 6,4 %POS 5,6 %POS 5,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.