Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 142 247 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 247 142 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (91,43%)
Resultat før skatt (184,51%)
Driftsresultat (91,43%)
Kontantstrøm fra drift (102,56%)
Kassebeholdning (450,00%)
Sum egenkapital (21,80%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Austvold Consulting AS 100,00% - -
 
Egnedata AS 33,33%
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Austvold Consulting AS 419 123,60% - 419 123,60%
 
Egnedata AS
 
TOTALT: Alle selskap 419 123,60% - 419 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Austvold Consulting AS 419 - 419
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 419
 
  -30,00% 419
 
  -50,00% 419
 
  -70,00% 419
 
  -100,00% 419

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015201420132012
Driftsinntekter2.3212.1791.900314182.186880
POS 6,5 %POS 14,7 %POS 505,1 %POS 1 644,4 %NEG -99,2 %POS 148,4 % -
 
Bruttomargin2.3212.1791.900314182.186880
POS 6,5 %POS 14,7 %POS 505,1 %POS 1 644,4 %NEG -99,2 %POS 148,4 % -
 
EBITDA resultat1.3571.2691.032122-35781551
POS 6,9 %POS 23,0 %POS 745,9 %POS 448,6 %NEG -104,5 %POS 41,7 % -
 
Driftsresultat1.3571.2691.032122-35781551
POS 6,9 %POS 23,0 %POS 745,9 %POS 448,6 %NEG -104,5 %POS 41,7 % -
 
Kontantstrøm1311.363249100-6413930
NEG -90,4 %POS 447,4 %POS 149,0 %POS 115,6 %NEG -263,1 % - -
 
Kassebeholdning5269541018712549375
NEG -44,9 %POS 844,6 %POS 16,1 %POS 625,0 %NEG -97,8 %POS 46,4 % -
 
Sum egenkapital415418414284185216107
NEG -0,7 %POS 1,0 %POS 45,8 %POS 53,5 %NEG -14,4 %POS 101,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000
- - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.