Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 510 979 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 479 1 509 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (23,40%) Kontantstrøm fra drift (-155,00%)
Resultat før skatt (1 316,18%) Kassebeholdning (-88,89%)
Driftsresultat (23,40%)
Sum egenkapital (142,10%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Auto-expo Scandinavian AS 100,00% - -
 
Auto-expo Norge AS 88,20% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Auto-expo Scandinavian AS 1 409 46,61% - 1 409 46,61%
 
Auto-expo Norge AS 958 12,19% - 958 12,19%
 
TOTALT: Alle selskap 2 367 21,76% - 2 367 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Auto-expo Scandinavian AS 1 409 - 1 409
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 409
 
  -30,00% 1 409
 
  -50,00% 1 409
 
  -70,00% 1 409
 
  -100,00% 1 409

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter000861.60010.2174.8073.835
- - NEG -100,0 %NEG -94,6 %NEG -84,3 %POS 112,5 %POS 25,3 % -
 
Bruttomargin000861.5976.8142.4233.835
- - NEG -100,0 %NEG -94,6 %NEG -76,6 %POS 181,2 %NEG -36,8 % -
 
EBITDA resultat-46-60-55481.3294.9192.0241.434
POS 23,3 %NEG -9,1 %NEG -214,6 %NEG -96,4 %NEG -73,0 %POS 143,0 %POS 41,1 % -
 
Driftsresultat-46-60-55481.3294.9192.0041.414
POS 23,3 %NEG -9,1 %NEG -214,6 %NEG -96,4 %NEG -73,0 %POS 145,5 %POS 41,7 % -
 
Kontantstrøm-289-156591.4552.5168.019-1.2800
NEG -1 826,7 %NEG -102,3 %NEG -54,7 %NEG -42,2 %NEG -68,6 %POS 726,5 % - -
 
Kassebeholdning15305320645285318
NEG -95,1 %NEG -4,7 %POS 5 233,3 %POS 50,0 %NEG -20,0 %NEG -98,2 %NEG -10,4 % -
 
Sum egenkapital650716549382-255-1.674-6.632-8.616
NEG -9,2 %POS 30,4 %POS 43,7 %POS 249,8 %POS 84,8 %POS 74,8 %POS 23,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld000002.35610.3618.916
- - - - POS 100,0 %POS 77,3 %NEG -16,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.