Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 50 386 356 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 358 151 159 205 49 233 000 636 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (85,51%) EBITDA (-72,56%)
Kassebeholdning (11,44%) Driftsresultat (-70,72%)
Sum egenkapital (13,74%) Kontantstrøm fra drift (-94,82%)
Driftsinntekter (41,52%)
Bruttomargin (41,52%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Auto 8-8 Holding AS 100,00% - -
 
Auto 8-8 Eiendom AS 100,00% - - -
Auto 8-8 Bil AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Auto 8-8 Holding AS 69 758 68,56% - 69 758 68,56%
 
Auto 8-8 Eiendom AS 29 374 76,59% - 29 374 76,59%
Auto 8-8 Bil AS 77 796 56,15% - 77 796 56,15%
 
TOTALT: Alle selskap 176 928 63,49% - 176 928 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Auto 8-8 Holding AS 69 758 - 69 758
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 69 758
 
  -30,00% 69 758
 
  -50,00% 69 758
 
  -70,00% 69 758
 
  -100,00% 69 758

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter5.15900227.691182.252165.387157.226145.943
POS 0,0 % - NEG -100,0 %POS 24,9 %POS 10,2 %POS 5,2 %POS 7,7 % -
 
Bruttomargin4.9780055.04749.22744.03143.28337.203
POS 0,0 % - NEG -100,0 %POS 11,8 %POS 11,8 %POS 1,7 %POS 16,3 % -
 
EBITDA resultat640-336010.5877.8104.5436.2972.196
POS 290,5 %POS 0,0 %NEG -100,0 %POS 35,6 %POS 71,9 %NEG -27,9 %POS 186,7 % -
 
Driftsresultat603-33609.6086.9243.9215.7381.784
POS 279,5 %POS 0,0 %NEG -100,0 %POS 38,8 %POS 76,6 %NEG -31,7 %POS 221,6 % -
 
Kontantstrøm-7.1864.64217.0643.7757.2988.8449.9070
NEG -254,8 %NEG -72,8 %POS 352,0 %NEG -48,3 %NEG -17,5 %NEG -10,7 % - -
 
Kassebeholdning11.30482009601.142854813719
POS 1 278,5 %POS 0,0 %NEG -100,0 %NEG -15,9 %POS 33,7 %POS 5,0 %POS 13,1 % -
 
Sum egenkapital56.11351.75341.80738.44728.28220.25416.60713.179
POS 8,4 %POS 23,8 %POS 8,7 %POS 35,9 %POS 39,6 %POS 22,0 %POS 26,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld32.48614.56816.2313.9405.0356.9745.8458.589
NEG -123,0 %POS 10,2 %NEG -312,0 %POS 21,7 %POS 27,8 %NEG -19,3 %POS 31,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.