Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 27 210 332 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
14 400 3 261 575 2 392 356 20 939 000 603 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (45,58%) Kontantstrøm fra drift (-44,09%)
Resultat før skatt (39,78%) Kassebeholdning (-22,94%)
Driftsresultat (51,71%) Driftsinntekter (-10,57%)
Sum egenkapital (25,38%) Bruttomargin (-10,57%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Auto Finans AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Auto Finans AS 32 523 64,53% - 32 523 64,53%
 
TOTALT: Alle selskap 32 523 64,53% - 32 523 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Auto Finans AS 32 523 - 32 523
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 32 523
 
  -30,00% 32 523
 
  -50,00% 32 523
 
  -70,00% 32 523
 
  -100,00% 32 523

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter78.78469.08769.34772.39376.83572.14366.40864.542
POS 14,0 %NEG -0,4 %NEG -4,2 %NEG -5,8 %POS 6,5 %POS 8,6 %POS 2,9 % -
 
Bruttomargin78.78469.08769.34772.39376.83572.14366.40864.542
POS 14,0 %NEG -0,4 %NEG -4,2 %NEG -5,8 %POS 6,5 %POS 8,6 %POS 2,9 % -
 
EBITDA resultat6.2045.1221.7911.6461.6773.6844.3524.018
POS 21,1 %POS 186,0 %POS 8,8 %NEG -1,8 %NEG -54,5 %NEG -15,3 %POS 8,3 % -
 
Driftsresultat5.7734.7631.4921.3401.0802.9783.6303.334
POS 21,2 %POS 219,2 %POS 11,3 %POS 24,1 %NEG -63,7 %NEG -18,0 %POS 8,9 % -
 
Kontantstrøm-7.7567.484-15.7112.6983.237-2.7441.2410
NEG -203,6 %POS 147,6 %NEG -682,3 %NEG -16,7 %POS 218,0 %NEG -321,1 % - -
 
Kassebeholdning7.03816.3669.89720.57319.25016.11418.54820.917
NEG -57,0 %POS 65,4 %NEG -51,9 %POS 6,9 %POS 19,5 %NEG -13,1 %NEG -11,3 % -
 
Sum egenkapital20.95820.00717.86616.67427.62527.77624.84524.510
POS 4,8 %POS 12,0 %POS 7,1 %NEG -39,6 %NEG -0,5 %POS 11,8 %POS 1,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld8038769262137176370
POS 8,3 %NEG -852,2 %NEG -48,4 %POS 54,7 %POS 22,2 %NEG -375,7 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.