Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 12 000 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 0 12 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (100%)
Resultat før skatt (100%)
Driftsresultat (100%)
Kontantstrøm fra drift (100%)
Kassebeholdning (100%)
Sum egenkapital (0,00%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Autonom Power International AS 100,00% 24 24 -
 
TOTALT: Alle selskap   24 24 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Autonom Power International AS 24 100,00% 24 - nan%
 
TOTALT: Alle selskap 24 100,00% 24 - (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Autonom Power International AS 24 24 -
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
24 -10,00% 22
 
  -30,00% 17
 
  -50,00% 12
 
  -70,00% 7
 
  -100,00% -

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014
Driftsinntekter00196331
- NEG -100,0 %NEG -40,8 % -
 
Bruttomargin0-36184331
POS 100,0 %NEG -119,6 %NEG -44,4 % -
 
EBITDA resultat0-72-389-436
POS 100,0 %POS 81,5 %POS 10,8 % -
 
Driftsresultat0-72-389-436
POS 100,0 %POS 81,5 %POS 10,8 % -
 
Kontantstrøm-886-45410
NEG -1 868,9 %NEG -209,8 % - -
 
Kassebeholdning0155413
NEG -100,0 %NEG -72,2 %POS 315,4 % -
 
Sum egenkapital24-871-805-415
POS 102,8 %NEG -8,2 %NEG -94,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000
- - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.