Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 246 458 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
44 800 94 356 17 301 880 000 210 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (11,73%) Kassebeholdning (-38,72%)
Resultat før skatt (38,98%) Driftsinntekter (-9,50%)
Driftsresultat (12,50%) Bruttomargin (-23,29%)
Kontantstrøm fra drift (84,40%)
Sum egenkapital (11,03%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Autopower Norge AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Autopower Norge AS 644 33,16% - 644 33,16%
 
TOTALT: Alle selskap 644 33,16% - 644 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Autopower Norge AS 644 - 644
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 644
 
  -30,00% 644
 
  -50,00% 644
 
  -70,00% 644
 
  -100,00% 644

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter2.7782.5302.8313.2783.1802.9833.7353.878
POS 9,8 %NEG -10,6 %NEG -13,6 %POS 3,1 %POS 6,6 %NEG -20,1 %NEG -3,7 % -
 
Bruttomargin1.4101.2121.6331.7181.6931.4361.5371.476
POS 16,3 %NEG -25,8 %NEG -4,9 %POS 1,5 %POS 17,9 %NEG -6,6 %POS 4,1 % -
 
EBITDA resultat132176141269303222264303
NEG -25,0 %POS 24,8 %NEG -47,6 %NEG -11,2 %POS 36,5 %NEG -15,9 %NEG -12,9 % -
 
Driftsresultat908693214260174189189
POS 4,7 %NEG -7,5 %NEG -56,5 %NEG -17,7 %POS 49,4 %NEG -7,9 % - -
 
Kontantstrøm135177-61-594496-2674960
NEG -23,7 %POS 390,2 %POS 89,7 %NEG -219,8 %POS 285,8 %NEG -153,8 % - -
 
Kassebeholdning4004434207651.154683904615
NEG -9,7 %POS 5,5 %NEG -45,1 %NEG -33,7 %POS 69,0 %NEG -24,4 %POS 47,0 % -
 
Sum egenkapital534712699687585454386309
NEG -25,0 %POS 1,9 %POS 1,7 %POS 17,4 %POS 28,9 %POS 17,6 %POS 24,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.4581.6381.8132.4191.7331.8681.6121.823
POS 11,0 %POS 9,7 %POS 25,1 %NEG -39,6 %POS 7,2 %NEG -15,9 %POS 11,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.