Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 15 116 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 5 384 1 233 8 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (89,13%)
Resultat før skatt (89,13%)
Driftsresultat (89,13%)
Kontantstrøm fra drift (16,38%)
Kassebeholdning (95,79%)
Sum egenkapital (4,85%)
Driftsinntekter (28,43%)
Bruttomargin (225,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Autoreturn AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Autoreturn AS 108 53,20% - 108 53,20%
 
TOTALT: Alle selskap 108 53,20% - 108 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Autoreturn AS 108 - 108
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 108
 
  -30,00% 108
 
  -50,00% 108
 
  -70,00% 108
 
  -100,00% 108

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201920182017201620152014
Driftsinntekter371462417212441212
NEG -19,7 %POS 10,8 %POS 96,7 %NEG -51,9 %POS 108,0 % -
 
Bruttomargin6223923867149171
NEG -74,1 %POS 0,4 %POS 255,2 %NEG -55,0 %NEG -12,9 % -
 
EBITDA resultat30229159-39126
NEG -86,9 %POS 44,0 %POS 507,7 %NEG -425,0 %POS 100,0 % -
 
Driftsresultat30229159-39126
NEG -86,9 %POS 44,0 %POS 507,7 %NEG -425,0 %POS 100,0 % -
 
Kontantstrøm-85551367-410
NEG -254,5 %NEG -59,6 %POS 1 842,9 %POS 117,1 % - -
 
Kassebeholdning25429152064
NEG -96,3 %POS 86,2 %POS 93,3 %NEG -25,0 %NEG -68,8 % -
 
Sum egenkapital14812579-15339
POS 18,4 %POS 58,2 %POS 8 000,0 %NEG -101,9 %POS 35,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld077000
POS 100,0 % - POS 0,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.