Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 19 760 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 4 192 1 068 14 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (236,47%) EBITDA (-153,33%)
Kassebeholdning (4 650,00%) Resultat før skatt (-153,33%)
Driftsresultat (-153,33%)
Sum egenkapital (-30,41%)
Driftsinntekter (-72,51%)
Bruttomargin (-32,26%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Autoreturn AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Autoreturn AS 103 83,06% - 103 83,06%
 
TOTALT: Alle selskap 103 83,06% - 103 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Autoreturn AS 103 - 103
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 103
 
  -30,00% 103
 
  -50,00% 103
 
  -70,00% 103
 
  -100,00% 103

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014
Driftsinntekter462417212441212
POS 10,8 %POS 96,7 %NEG -51,9 %POS 108,0 % -
 
Bruttomargin23923867149171
POS 0,4 %POS 255,2 %NEG -55,0 %NEG -12,9 % -
 
EBITDA resultat229159-39126
POS 44,0 %POS 507,7 %NEG -425,0 %POS 100,0 % -
 
Driftsresultat229159-39126
POS 44,0 %POS 507,7 %NEG -425,0 %POS 100,0 % -
 
Kontantstrøm551367-410
NEG -59,6 %POS 1 842,9 %POS 117,1 % - -
 
Kassebeholdning5429152064
POS 86,2 %POS 93,3 %NEG -25,0 %NEG -68,8 % -
 
Sum egenkapital12579-15339
POS 58,2 %POS 8 000,0 %NEG -101,9 %POS 35,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld77000
- POS 0,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.