Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 43 027 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 23 096 4 932 15 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Autorisert Elektroinstallatør Per Ekroll AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Autorisert Elektroinstallatør Per Ekroll AS 318 72,44% - 318 72,44%
 
TOTALT: Alle selskap 318 72,44% - 318 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Autorisert Elektroinstallatør Per Ekroll AS 318 - 318
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 318
 
  -30,00% 318
 
  -50,00% 318
 
  -70,00% 318
 
  -100,00% 318

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter7081.1101.0151.0101.3001.4101.2711.196
NEG -36,2 %POS 9,4 %POS 0,5 %NEG -22,3 %NEG -7,8 %POS 10,9 %POS 6,3 % -
 
Bruttomargin463723651664824895860859
NEG -36,0 %POS 11,1 %NEG -2,0 %NEG -19,4 %NEG -7,9 %POS 4,1 %POS 0,1 % -
 
EBITDA resultat22253194197453340161154
NEG -91,3 %POS 30,4 %NEG -1,5 %NEG -56,5 %POS 33,2 %POS 111,2 %POS 4,5 % -
 
Driftsresultat22253194197453340128121
NEG -91,3 %POS 30,4 %NEG -1,5 %NEG -56,5 %POS 33,2 %POS 165,6 %POS 5,8 % -
 
Kontantstrøm-207-440-273873504691150
POS 53,0 %NEG -61,2 %NEG -413,8 %NEG -75,1 %NEG -25,4 %POS 307,8 % - -
 
Kassebeholdning3785219781.2461.089772354235
NEG -27,4 %NEG -46,7 %NEG -21,5 %POS 14,4 %POS 41,1 %POS 118,1 %POS 50,6 % -
 
Sum egenkapital166152170526983656411313
POS 9,2 %NEG -10,6 %NEG -67,7 %NEG -46,5 %POS 49,8 %POS 59,6 %POS 31,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.