Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 112 904 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 55 808 2 096 55 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (9 050,00%)
Resultat før skatt (9 050,00%)
Driftsresultat (9 050,00%)
Kontantstrøm fra drift (159,38%)
Kassebeholdning (31,98%)
Sum egenkapital (65,04%)
Driftsinntekter (24,13%)
Bruttomargin (24,26%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Autoscale AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Autoscale AS 373 56,26% - 373 56,26%
 
TOTALT: Alle selskap 373 56,26% - 373 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Autoscale AS 373 - 373
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 373
 
  -30,00% 373
 
  -50,00% 373
 
  -70,00% 373
 
  -100,00% 373

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201820172016201520142013
Driftsinntekter1.1492.1272.0182.0791.890492
NEG -46,0 %POS 5,4 %NEG -2,9 %POS 10,0 %POS 284,1 % -
 
Bruttomargin1.1492.1272.0182.0741.883490
NEG -46,0 %POS 5,4 %NEG -2,7 %POS 10,1 %POS 284,3 % -
 
EBITDA resultat-2916086102037
NEG -118,1 %POS 86,0 %POS 760,0 %NEG -50,0 %NEG -45,9 % -
 
Driftsresultat-2916086102037
NEG -118,1 %POS 86,0 %POS 760,0 %NEG -50,0 %NEG -45,9 % -
 
Kontantstrøm-34061201-1162710
NEG -657,4 %NEG -69,7 %POS 273,3 %NEG -142,8 % - -
 
Kassebeholdning356657605430544271
NEG -45,8 %POS 8,6 %POS 40,7 %NEG -21,0 %POS 100,7 % -
 
Sum egenkapital228258136716349
NEG -11,6 %POS 89,7 %POS 91,5 %POS 12,7 %POS 28,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld000000
- - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.