Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 800 318 827 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
2 698 800 69 511 521 8 651 507 648 252 000 71 205 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (46,16%) EBITDA (-22,23%)
Kassebeholdning (67,99%) Resultat før skatt (-14,81%)
Sum egenkapital (26,45%) Driftsresultat (-26,78%)
Bruttomargin (3,48%) Driftsinntekter (-1,01%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Autostore AS 100,00% 186 309 112 009 66,33%
 
Vindafjord Arbeidsgiverforum AS 11,10% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   186 309 112 009 66,33%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Autostore AS 727 551 46,62% 186 309 541 242 39,39%
 
Vindafjord Arbeidsgiverforum AS 3 116 21,78% - 3 116 21,78%
 
TOTALT: Alle selskap 730 667 46,40% 186 309 544 358 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Autostore AS 727 551 186 309 541 242
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
186 309 -10,00% 708 920
 
  -30,00% 671 658
 
  -50,00% 634 397
 
  -70,00% 597 135
 
  -100,00% 541 242

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter1.171.206654.401558.084380.719238.630189.766169.432117.635
POS 79,0 %POS 17,3 %POS 46,6 %POS 59,5 %POS 25,7 %POS 12,0 %POS 44,0 % -
 
Bruttomargin555.535345.473334.519209.640142.426122.385106.11778.477
POS 60,8 %POS 3,3 %POS 59,6 %POS 47,2 %POS 16,4 %POS 15,3 %POS 35,2 % -
 
EBITDA resultat403.240168.629181.21976.23323.33815.92015.213-10.995
POS 139,1 %NEG -6,9 %POS 137,7 %POS 226,6 %POS 46,6 %POS 4,6 %POS 238,4 % -
 
Driftsresultat388.574155.153166.82861.94210.6375.3078.100-14.853
POS 150,4 %NEG -7,0 %POS 169,3 %POS 482,3 %POS 100,4 %NEG -34,5 %POS 154,5 % -
 
Kontantstrøm524.621118.11184.85013.876-8.46113.95240.3760
POS 344,2 %POS 39,2 %POS 511,5 %POS 264,0 %NEG -160,6 %NEG -65,4 % - -
 
Kassebeholdning176.94533.5973.4342.8313.0433.0232.8232.368
POS 426,7 %POS 878,4 %POS 21,3 %NEG -7,0 %POS 0,7 %POS 7,1 %POS 19,2 % -
 
Sum egenkapital214.85296.0497.009103.10985.3286.9707.1603.880
POS 123,7 %POS 1 270,4 %NEG -93,2 %POS 20,8 %POS 1 124,2 %NEG -2,7 %POS 84,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld5.5904.42383406.80080.80065.80040.800
NEG -26,4 %NEG -430,3 %POS 0,0 %POS 100,0 %POS 91,6 %NEG -22,8 %NEG -61,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.