Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 579 799 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
373 600 680 959 78 740 959 500 487 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (1 125,53%)
Resultat før skatt (1 505,80%)
Driftsresultat (2 295,56%)
Kontantstrøm fra drift (1 123,36%)
Kassebeholdning (63,56%)
Sum egenkapital (363,38%)
Driftsinntekter (22,11%)
Bruttomargin (18,39%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Autotek Bil AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Autotek Bil AS 987 33,80% - 987 33,80%
 
TOTALT: Alle selskap 987 33,80% - 987 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Autotek Bil AS 987 - 987
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 987
 
  -30,00% 987
 
  -50,00% 987
 
  -70,00% 987
 
  -100,00% 987

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015201420132012
Driftsinntekter10.0498.1213.82300355316
POS 23,7 %POS 112,4 %POS 0,0 % - NEG -100,0 %POS 12,3 % -
 
Bruttomargin4.6963.1852.16000355316
POS 47,4 %POS 47,5 %POS 0,0 % - NEG -100,0 %POS 12,3 % -
 
EBITDA resultat357-141182-19-2060-169
POS 353,2 %NEG -177,5 %POS 1 057,9 %POS 5,0 %NEG -133,3 %POS 135,5 % -
 
Driftsresultat255-178145-19-2060-169
POS 243,3 %NEG -222,8 %POS 863,2 %POS 5,0 %NEG -133,3 %POS 135,5 % -
 
Kontantstrøm773-16178-16-21-1630
POS 580,1 %NEG -306,4 %POS 587,5 %POS 23,8 %POS 87,1 % - -
 
Kassebeholdning770200399104120141247
POS 285,0 %NEG -49,9 %POS 283,7 %NEG -13,3 %NEG -14,9 %NEG -42,9 % -
 
Sum egenkapital28249247112131151114
POS 475,5 %NEG -80,2 %POS 120,5 %NEG -14,5 %NEG -13,2 %POS 32,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld6194004000000
NEG -54,8 % - POS 0,0 % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.