Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 91 536 197 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
20 688 800 9 059 342 935 055 43 985 000 16 868 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (1 765,64%) EBITDA (-1 800,14%)
Resultat før skatt (-347,52%)
Driftsresultat (-785,83%)
Kassebeholdning (-36,72%)
Sum egenkapital (-83,63%)
Driftsinntekter (-25,42%)
Bruttomargin (-27,91%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Autoxo Sport AS 100,00% 107 1 496 -92,85%
 
TOTALT: Alle selskap   107 1 496 -92,85%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Autoxo Sport AS -8 511 -9,59% 107 -8 618 -9,73%
 
TOTALT: Alle selskap -8 511 -9,59% 107 -8 618 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Autoxo Sport AS -8 511 107 -8 618
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
107 -10,00% -8 522
 
  -30,00% -8 543
 
  -50,00% -8 565
 
  -70,00% -8 586
 
  -100,00% -8 618

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter262.902189.404243.832239.751226.336251.952190.660184.347
POS 38,8 %NEG -22,3 %POS 1,7 %POS 5,9 %NEG -10,2 %POS 32,1 %POS 3,4 % -
 
Bruttomargin28.06816.58824.32122.59719.81421.32217.92818.831
POS 69,2 %NEG -31,8 %POS 7,6 %POS 14,0 %NEG -7,1 %POS 18,9 %NEG -4,8 % -
 
EBITDA resultat1.610-4.0242.3641.556-1692.2879173.922
POS 140,0 %NEG -270,2 %POS 51,9 %POS 1 020,7 %NEG -107,4 %POS 149,4 %NEG -76,6 % -
 
Driftsresultat976-4.8721.488810-7581.6463673.197
POS 120,0 %NEG -427,4 %POS 83,7 %POS 206,9 %NEG -146,1 %POS 348,5 %NEG -88,5 % -
 
Kontantstrøm-3.162-7.5523.0511.769-3.932253-7360
POS 58,1 %NEG -347,5 %POS 72,5 %POS 145,0 %NEG -1 654,2 %POS 134,4 % - -
 
Kassebeholdning1.2856.483395371323385337289
NEG -80,2 %POS 1 541,3 %POS 6,5 %POS 14,9 %NEG -16,1 %POS 14,2 %POS 16,6 % -
 
Sum egenkapital12.72611.8733.9613.5773.6189859311.470
POS 7,2 %POS 199,7 %POS 10,7 %NEG -1,1 %POS 267,3 %POS 5,8 %NEG -36,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld0002.4882.4893.0252.5251.420
- - POS 100,0 %POS 0,0 %POS 17,7 %NEG -19,8 %NEG -77,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.