Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 132 948 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
108 400 404 260 75 288 5 545 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (286,55%) EBITDA (-30,25%)
Kassebeholdning (91,83%) Resultat før skatt (-66,42%)
Sum egenkapital (1,32%) Driftsresultat (-34,78%)
Driftsinntekter (-14,16%)
Bruttomargin (-18,16%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Avaya Norway AS 100,00% 69 109 -36,70%
 
TOTALT: Alle selskap   69 109 -36,70%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Avaya Norway AS 10 733 83,98% 69 10 664 83,90%
 
TOTALT: Alle selskap 10 733 83,98% 69 10 664 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Avaya Norway AS 10 733 69 10 664
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
69 -10,00% 10 726
 
  -30,00% 10 712
 
  -50,00% 10 699
 
  -70,00% 10 685
 
  -100,00% 10 664

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter19.67617.88219.64321.07817.32717.39414.90414.692
POS 10,0 %NEG -9,0 %NEG -6,8 %POS 21,6 %NEG -0,4 %POS 16,7 %POS 1,4 % -
 
Bruttomargin13.87916.76615.56016.94613.86212.89212.03312.262
NEG -17,2 %POS 7,8 %NEG -8,2 %POS 22,2 %POS 7,5 %POS 7,1 %NEG -1,9 % -
 
EBITDA resultat2.3691.0246351.789755942659439
POS 131,3 %POS 61,3 %NEG -64,5 %POS 137,0 %NEG -19,9 %POS 42,9 %POS 50,1 % -
 
Driftsresultat2.2778984691.616605878658416
POS 153,6 %POS 91,5 %NEG -71,0 %POS 167,1 %NEG -31,1 %POS 33,4 %POS 58,2 % -
 
Kontantstrøm-902929-304709-4462436530
NEG -197,1 %POS 405,6 %NEG -142,9 %POS 259,0 %NEG -283,5 %NEG -62,8 % - -
 
Kassebeholdning4341.3745888844681.0681.120787
NEG -68,4 %POS 133,7 %NEG -33,5 %POS 88,9 %NEG -56,2 %NEG -4,6 %POS 42,3 % -
 
Sum egenkapital10.1788.4477.7537.5826.5096.1585.5805.128
POS 20,5 %POS 9,0 %POS 2,3 %POS 16,5 %POS 5,7 %POS 10,4 %POS 8,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.