Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 797 123 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 47 014 40 110 710 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (106,01%) EBITDA (-63,26%)
Kassebeholdning (21,78%) Resultat før skatt (-65,88%)
Sum egenkapital (17,17%) Driftsresultat (-67,84%)
Bruttomargin (2,42%) Driftsinntekter (-2,56%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Avi-link AS 100,00% 3 -
 
TOTALT: Alle selskap   3 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Avi-link AS 621 30,10% 3 618 30,00%
 
TOTALT: Alle selskap 621 30,10% 3 618 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Avi-link AS 621 3 618
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
3 -10,00% 621
 
  -30,00% 620
 
  -50,00% 620
 
  -70,00% 619
 
  -100,00% 618

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter136268311239149171130340
NEG -49,3 %NEG -13,8 %POS 30,1 %POS 60,4 %NEG -12,9 %POS 31,5 %NEG -61,8 % -
 
Bruttomargin118250293238129171130340
NEG -52,8 %NEG -14,7 %POS 23,1 %POS 84,5 %NEG -24,6 %POS 31,5 %NEG -61,8 % -
 
EBITDA resultat-8841558550-88-369-493
NEG -109,5 %NEG -45,8 %POS 82,4 %POS 70,0 %POS 156,8 %POS 76,2 %POS 25,2 % -
 
Driftsresultat-17771466722-88-369-493
NEG -122,1 %NEG -47,3 %POS 117,9 %POS 204,5 %POS 125,0 %POS 76,2 %POS 25,2 % -
 
Kontantstrøm1127819839-60-15-630
NEG -96,0 %POS 40,4 %POS 407,7 %POS 165,0 %NEG -300,0 %POS 76,2 % - -
 
Kassebeholdning5365242469052165180243
POS 2,3 %POS 113,0 %POS 173,3 %POS 73,1 %NEG -68,5 %NEG -8,3 %NEG -25,9 % -
 
Sum egenkapital-1.615-1.598-1.675-1.822-1.890-1.913-1.826-1.459
NEG -1,1 %POS 4,6 %POS 8,1 %POS 3,6 %POS 1,2 %NEG -4,8 %NEG -25,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.