Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 3 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 315 619 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
108 400 7 932 3 288 196 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (121,26%)
Resultat før skatt (108,84%)
Driftsresultat (121,26%)
Kontantstrøm fra drift (103,03%)
Kassebeholdning (100,00%)
Sum egenkapital (1,07%)
Driftsinntekter (2,66%)
Bruttomargin (71,43%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Avi AS 100,00% - -
 
Romm AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Avi AS -1 478 -375,13% - -1 478 -375,13%
 
Romm AS -110 -687,50% - -110 -687,50%
 
TOTALT: Alle selskap -1 588 -387,32% - -1 588 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Avi AS -1 478 - -1 478
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -1 478
 
  -30,00% -1 478
 
  -50,00% -1 478
 
  -70,00% -1 478
 
  -100,00% -1 478

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter883193932.5504.4382.5812.5362.824
NEG -72,4 %NEG -18,8 %NEG -84,6 %NEG -42,5 %POS 71,9 %POS 1,8 %NEG -10,2 % -
 
Bruttomargin5-1093612.1442.0451.8911.4011.876
POS 104,6 %NEG -130,2 %NEG -83,2 %POS 4,8 %POS 8,1 %POS 35,0 %NEG -25,3 % -
 
EBITDA resultat-209-450-922-605-196571187298
POS 53,6 %POS 51,2 %NEG -52,4 %NEG -208,7 %NEG -134,3 %POS 205,3 %NEG -37,2 % -
 
Driftsresultat-226-489-968-651-239536148231
POS 53,8 %POS 49,5 %NEG -48,7 %NEG -172,4 %NEG -144,6 %POS 262,2 %NEG -35,9 % -
 
Kontantstrøm25-26-38-34-72195-690
POS 196,2 %POS 31,6 %NEG -11,8 %POS 52,8 %NEG -136,9 %POS 382,6 % - -
 
Kassebeholdning3483573961031437
POS 325,0 %NEG -77,1 %NEG -52,1 %NEG -24,0 %NEG -6,8 %POS 635,7 %NEG -62,2 % -
 
Sum egenkapital-1.313-1.089-572406483657265154
NEG -20,6 %NEG -90,4 %NEG -240,9 %NEG -15,9 %NEG -26,5 %POS 147,9 %POS 72,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld000003000
- - - - POS 100,0 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.