Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 20 301 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 14 877 5 425 0 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Av Konsulentene AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Av Konsulentene AS 60 32,97% - 60 32,97%
 
TOTALT: Alle selskap 60 32,97% - 60 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Av Konsulentene AS 60 - 60
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 60
 
  -30,00% 60
 
  -50,00% 60
 
  -70,00% 60
 
  -100,00% 60

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012
Driftsinntekter303597121789348
NEG -49,2 %POS 393,4 %NEG -84,7 %POS 126,7 % -
 
Bruttomargin6846953460197
NEG -85,5 %POS 784,9 %NEG -88,5 %POS 133,5 % -
 
EBITDA resultat-35121-6549114
NEG -128,9 %POS 286,2 %NEG -232,7 %NEG -57,0 % -
 
Driftsresultat-35121-6549114
NEG -128,9 %POS 286,2 %NEG -232,7 %NEG -57,0 % -
 
Kontantstrøm-176241-116960
NEG -173,0 %POS 307,8 %NEG -220,8 % - -
 
Kassebeholdning49252128661
NEG -80,6 %POS 2 000,0 %NEG -86,0 %POS 41,0 % -
 
Sum egenkapital34133124999
NEG -74,4 %POS 1 008,3 %NEG -75,5 %NEG -50,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.