Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 399 479 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 479 6 398 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (82,61%) Resultat før skatt (-98,76%)
Driftsresultat (82,61%) Kontantstrøm fra drift (-98,87%)
Sum egenkapital (1,07%) Kassebeholdning (-44,81%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Avra Holding AS 100,00% - -
 
Finstadhagan AS 100,00% 374 357 4,76%
Ms Anlegg AS 100,00% - - -
Aurstadfam AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 357 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Avra Holding AS 24 419 99,91% - 24 419 99,91%
 
Finstadhagan AS 4 267 44,83% 374 3 893 42,57%
Ms Anlegg AS 3 590 84,93% - 3 590 84,93%
Aurstadfam AS -2 -0,26% - -2 -0,26%
 
TOTALT: Alle selskap 32 274 82,87% 374 31 900 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Avra Holding AS 24 419 - 24 419
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 24 419
 
  -30,00% 24 419
 
  -50,00% 24 419
 
  -70,00% 24 419
 
  -100,00% 24 419

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-164-361-49-84-66-32-30-76
POS 54,6 %NEG -636,7 %POS 41,7 %NEG -27,3 %NEG -106,3 %NEG -6,7 %POS 60,5 % -
 
Driftsresultat-164-361-49-84-66-32-30-76
POS 54,6 %NEG -636,7 %POS 41,7 %NEG -27,3 %NEG -106,3 %NEG -6,7 %POS 60,5 % -
 
Kontantstrøm425-359103-48-524872330
POS 218,4 %NEG -448,5 %POS 314,6 %POS 7,7 %NEG -110,7 %POS 109,0 % - -
 
Kassebeholdning35929675694339727890607
POS 1 137,9 %NEG -95,7 %NEG -2,7 %POS 104,7 %NEG -53,4 %NEG -18,3 %POS 46,6 % -
 
Sum egenkapital3.4232.9813.3177207871.3231.348859
POS 14,8 %NEG -10,1 %POS 360,7 %NEG -8,5 %NEG -40,5 %NEG -1,9 %POS 56,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.4722.2672.06700000
NEG -9,0 %NEG -9,7 %NEG % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.