Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 339 877 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 22 192 7 685 294 000 16 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (41,09%) EBITDA (-6,61%)
Driftsresultat (32,77%) Kontantstrøm fra drift (-91,62%)
Kassebeholdning (55,26%) Driftsinntekter (-18,06%)
Sum egenkapital (64,57%) Bruttomargin (-18,06%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Axel Muehlan Holding AS 100,00% 32 34 -5,88%
 
Lister Gynekolog AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   32 34 -5,88%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Axel Muehlan Holding AS 288 30,57% 32 256 28,13%
 
Lister Gynekolog AS -255 -1 342,11% - -255 -1 342,11%
 
TOTALT: Alle selskap 33 3,43% 32 1 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Axel Muehlan Holding AS 288 32 256
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
32 -10,00% 285
 
  -30,00% 278
 
  -50,00% 272
 
  -70,00% 266
 
  -100,00% 256

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014
Driftsinntekter5775025732820
POS 14,9 %NEG -12,4 %POS 103,2 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin5654805412820
POS 17,7 %NEG -11,3 %POS 91,8 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat299371390254-1
NEG -19,4 %NEG -4,9 %POS 53,5 %POS 25 500,0 % -
 
Driftsresultat156228268152-1
NEG -31,6 %NEG -14,9 %POS 76,3 %POS 15 300,0 % -
 
Kontantstrøm3032563932490
POS 18,4 %NEG -34,9 %POS 57,8 % - -
 
Kassebeholdning14511213319429
POS 29,5 %NEG -15,8 %NEG -31,4 %POS 569,0 % -
 
Sum egenkapital24124134716217
- NEG -30,5 %POS 114,2 %POS 852,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld7332913624130
NEG -151,9 %POS 19,6 %POS 12,3 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.