Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 15 685 514 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 2 014 15 683 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ax Holding AS 100,00% - -
 
Asbjørn Selsbane AS 100,00% 95 443 87 092 9,59%
Selsbane Eiendom AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 87 092 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ax Holding AS 37 517 87,93% - 37 517 87,93%
 
Asbjørn Selsbane AS 104 167 41,40% 95 443 8 724 5,59%
Selsbane Eiendom AS 1 984 100,00% - 1 984 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 143 668 48,49% 95 443 48 225 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ax Holding AS 37 517 - 37 517
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 37 517
 
  -30,00% 37 517
 
  -50,00% 37 517
 
  -70,00% 37 517
 
  -100,00% 37 517

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-22-31-6-9-3-5-5-3
POS 29,0 %NEG -416,7 %POS 33,3 %NEG -200,0 %POS 40,0 % - NEG -66,7 % -
 
Driftsresultat-22-31-6-9-3-5-5-3
POS 29,0 %NEG -416,7 %POS 33,3 %NEG -200,0 %POS 40,0 % - NEG -66,7 % -
 
Kontantstrøm28-551-6913.275-4971.498-110
POS 105,1 %POS 20,3 %NEG -121,1 %POS 759,0 %NEG -133,2 %POS 13 718,2 % - -
 
Kassebeholdning1.183703185132129125122119
POS 68,3 %POS 280,0 %POS 40,2 %POS 2,3 %POS 3,2 %POS 2,5 %POS 2,5 % -
 
Sum egenkapital2.0884.6064.1355.3382.7752.7741.7771.777
NEG -54,7 %POS 11,4 %NEG -22,5 %POS 92,4 %POS 0,0 %POS 56,1 % - -
 
Sum langsiktig gjeld0872000137137137
POS 100,0 %NEG % - - POS 100,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.