Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 18 578 190 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 3 690 18 574 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ax Holding AS 100,00% - -
 
Asbjørn Selsbane AS 100,00% 87 092 36 326 139,75%
Selsbane Eiendom AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 36 326 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ax Holding AS 42 712 91,16% - 42 712 91,16%
 
Asbjørn Selsbane AS 80 723 32,79% 87 092 -6 369 -4,00%
Selsbane Eiendom AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 123 435 42,13% 87 092 36 343 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ax Holding AS 42 712 - 42 712
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 42 712
 
  -30,00% 42 712
 
  -50,00% 42 712
 
  -70,00% 42 712
 
  -100,00% 42 712

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-31-6-9-3-5-5-3-4
NEG -416,7 %POS 33,3 %NEG -200,0 %POS 40,0 % - NEG -66,7 %POS 25,0 % -
 
Driftsresultat-31-6-9-3-5-5-3-4
NEG -416,7 %POS 33,3 %NEG -200,0 %POS 40,0 % - NEG -66,7 %POS 25,0 % -
 
Kontantstrøm-551-6913.275-4971.498-115100
POS 20,3 %NEG -121,1 %POS 759,0 %NEG -133,2 %POS 13 718,2 %NEG -102,2 % - -
 
Kassebeholdning703185132129125122119110
POS 280,0 %POS 40,2 %POS 2,3 %POS 3,2 %POS 2,5 %POS 2,5 %POS 8,2 % -
 
Sum egenkapital4.6064.1355.3382.7752.7741.7771.7771.282
POS 11,4 %NEG -22,5 %POS 92,4 %POS 0,0 %POS 56,1 % - POS 38,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld872000137137137137
NEG % - - POS 100,0 % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.