Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 833 841 822 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 8 907 863 2 561 959 2 822 341 000 31 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Axpo Nordic AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Axpo Nordic AS 184 166 3,26% - 184 166 3,26%
 
TOTALT: Alle selskap 184 166 3,26% - 184 166 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Axpo Nordic AS 184 166 - 184 166
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 184 166
 
  -30,00% 184 166
 
  -50,00% 184 166
 
  -70,00% 184 166
 
  -100,00% 184 166

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter102.76184.64269.804146.23494.21776.204205.037432.633
POS 21,4 %POS 21,3 %NEG -52,3 %POS 55,2 %POS 23,6 %NEG -62,8 %NEG -52,6 % -
 
Bruttomargin102.76184.64269.804146.23494.21776.204205.037109.744
POS 21,4 %POS 21,3 %NEG -52,3 %POS 55,2 %POS 23,6 %NEG -62,8 %POS 86,8 % -
 
EBITDA resultat31.8027.874-21.56468.17431.66818.927141.99230.053
POS 303,9 %POS 136,5 %NEG -131,6 %POS 115,3 %POS 67,3 %NEG -86,7 %POS 372,5 % -
 
Driftsresultat30.6077.201-22.20067.67531.26918.414141.63829.849
POS 325,0 %POS 132,4 %NEG -132,8 %POS 116,4 %POS 69,8 %NEG -87,0 %POS 374,5 % -
 
Kontantstrøm-100.32820.493-140.82843.866-97.097-22.901-185.9410
NEG -589,6 %POS 114,6 %NEG -421,0 %POS 145,2 %NEG -324,0 %POS 87,7 % - -
 
Kassebeholdning0032.120114.26724.39231.82543.894197.516
- NEG -100,0 %NEG -71,9 %POS 368,5 %NEG -23,4 %NEG -27,5 %NEG -77,8 % -
 
Sum egenkapital267.338250.923272.291282.460267.499294.011291.986265.437
POS 6,5 %NEG -7,8 %NEG -3,6 %POS 5,6 %NEG -9,0 %POS 0,7 %POS 10,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.052.352725.893444.926105.97557.50632.92934.2711.925
NEG -45,0 %NEG -63,1 %NEG -319,8 %NEG -84,3 %NEG -74,6 %POS 3,9 %NEG -1 680,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.