Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
B.h. Ramberg AS 100,00% 364 312 16,67%
 
Ramberg Container Transport AS 60,00% - 299 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   364 491 -25,93%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
B.h. Ramberg AS 21 638 38,20% 364 21 274 37,80%
 
Ramberg Container Transport AS -1 418 -29,56% - -1 418 -29,56%
 
TOTALT: Alle selskap 20 220 32,91% 364 19 856 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
B.h. Ramberg AS 21 638 364 21 274
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
364 -10,00% 21 602
 
  -30,00% 21 529
 
  -50,00% 21 456
 
  -70,00% 21 383
 
  -100,00% 21 274

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter219.596186.355179.169154.031121.333105.83693.880113.802
POS 17,8 %POS 4,0 %POS 16,3 %POS 26,9 %POS 14,6 %POS 12,7 %NEG -17,5 % -
 
Bruttomargin63.49856.34453.76741.05036.35231.33532.14137.072
POS 12,7 %POS 4,8 %POS 31,0 %POS 12,9 %POS 16,0 %NEG -2,5 %NEG -13,3 % -
 
EBITDA resultat8.6838.1798.1804.0994.9002.4381.3922.199
POS 6,2 %NEG -0,0 %POS 99,6 %NEG -16,3 %POS 101,0 %POS 75,1 %NEG -36,7 % -
 
Driftsresultat7.0345.7405.8481.9903.026515-829-172
POS 22,5 %NEG -1,8 %POS 193,9 %NEG -34,2 %POS 487,6 %POS 162,1 %NEG -382,0 % -
 
Kontantstrøm1.6183.9662.6972.9175.5012162.1170
NEG -59,2 %POS 47,1 %NEG -7,5 %NEG -47,0 %POS 2 446,8 %NEG -89,8 % - -
 
Kassebeholdning1.6883.4266.9546.4156.0504.3634.8283.939
NEG -50,7 %NEG -50,7 %POS 8,4 %POS 6,0 %POS 38,7 %NEG -9,6 %POS 22,6 % -
 
Sum egenkapital17.99415.44113.37211.3409.8609.0588.6819.075
POS 16,5 %POS 15,5 %POS 17,9 %POS 15,0 %POS 8,9 %POS 4,3 %NEG -4,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld000071977740730
- - - POS 100,0 %POS 92,7 %NEG -32,0 %NEG -1,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.