Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 517 207 026 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
36 468 800 77 017 603 14 235 123 296 058 500 93 427 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Bdo AS 100,00% 87 102 63 608 36,94%
 
Inter Revisjon Norge AS 100,00% - - -
Noraudit AS 100,00% 44 46 -4,35%
Ørje Næringspark AS 20,00% - - -
Økonomiklyngen AS 10,00% - - -
 
Bdo AS 4,51% 87 102 63 608 36,94%
Averdi AS 40,00% - - -
Evolver By Bdo AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   87 102 66 523 30,94%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Bdo AS 182 135 30,47% 87 102 95 033 18,61%
 
Inter Revisjon Norge AS 30 100,00% - 30 100,00%
Noraudit AS 144 100,00% 44 100 100,00%
Ørje Næringspark AS 868 17,79% - 868 17,79%
Økonomiklyngen AS 140 82,84% - 140 82,84%
 
Bdo AS 182 135 30,47% 87 102 95 033 18,61%
Averdi AS 14 28,57% - 14 28,57%
Evolver By Bdo AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 365 466 30,43% 174 248 191 218 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Bdo AS 182 135 87 102 95 033
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
87 102 -10,00% 173 425
 
  -30,00% 156 004
 
  -50,00% 138 584
 
  -70,00% 121 164
 
  -100,00% 95 033

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.592.3561.509.3891.402.6321.237.8061.075.061705.241629.8510
POS 5,5 %POS 7,6 %POS 13,3 %POS 15,1 %POS 52,4 %POS 12,0 %POS 100% -
 
Bruttomargin1.525.7281.447.0911.352.1291.226.6131.061.858693.448619.8900
POS 5,4 %POS 7,0 %POS 10,2 %POS 15,5 %POS 53,1 %POS 11,9 %POS 100% -
 
EBITDA resultat269.971234.132184.274178.655166.103123.710126.5860
POS 15,3 %POS 27,1 %POS 3,1 %POS 7,6 %POS 34,3 %NEG -2,3 %POS 100% -
 
Driftsresultat202.272166.378104.436104.728101.49795.555100.4400
POS 21,6 %POS 59,3 %NEG -0,3 %POS 3,2 %POS 6,2 %NEG -4,9 %POS 100% -
 
Kontantstrøm246.393185.223221.541137.002-21.50644.79062.8320
POS 33,0 %NEG -16,4 %POS 61,7 %POS 737,0 %NEG -148,0 %NEG -28,7 % - -
 
Kassebeholdning30.47229.75411.47915.6487.64470.97552.128161
POS 2,4 %POS 159,2 %NEG -26,6 %POS 104,7 %NEG -89,2 %POS 36,2 %POS 32 277,6 % -
 
Sum egenkapital215.493175.184110.192133.18769.12240.19535.613161
POS 23,0 %POS 59,0 %NEG -17,3 %POS 92,7 %POS 72,0 %POS 12,9 %POS 22 019,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld29.16290.776141.462199.295269.512104.09493.1420
POS 67,9 %POS 35,8 %POS 29,0 %POS 26,1 %NEG -158,9 %NEG -11,8 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.