Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 783 622 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
2 272 800 742 890 145 932 4 372 000 250 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Bedre Inneklima AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Bedre Inneklima AS 3 700 42,12% - 3 700 42,12%
 
TOTALT: Alle selskap 3 700 42,12% - 3 700 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Bedre Inneklima AS 3 700 - 3 700
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 700
 
  -30,00% 3 700
 
  -50,00% 3 700
 
  -70,00% 3 700
 
  -100,00% 3 700

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter13.4678.8665.4042.618485412203152
POS 51,9 %POS 64,1 %POS 106,4 %POS 439,8 %POS 17,7 %POS 103,0 %POS 33,6 % -
 
Bruttomargin5.6323.2341.892898202412187152
POS 74,1 %POS 70,9 %POS 110,7 %POS 344,6 %NEG -51,0 %POS 120,3 %POS 23,0 % -
 
EBITDA resultat1.8129937822521491048490
POS 82,5 %POS 27,0 %POS 210,3 %POS 69,1 %POS 43,3 %POS 23,8 %NEG -6,7 % -
 
Driftsresultat1.7839827672481491048490
POS 81,6 %POS 28,0 %POS 209,3 %POS 66,4 %POS 43,3 %POS 23,8 %NEG -6,7 % -
 
Kontantstrøm1.271-550524275-209-4073940
POS 331,1 %NEG -205,0 %POS 90,5 %POS 231,6 %POS 48,6 %NEG -203,3 % - -
 
Kassebeholdning8351.0766953792114497682
NEG -22,4 %POS 54,8 %POS 83,4 %POS 79,6 %NEG -53,0 %POS 490,8 %NEG -7,3 % -
 
Sum egenkapital2.1701.55983739523312960148
POS 39,2 %POS 86,3 %POS 111,9 %POS 69,5 %POS 80,6 %POS 115,0 %NEG -59,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld090306002.9501.433
POS 100,0 %NEG %POS 100,0 %NEG % - POS 100,0 %NEG -105,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.