Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 423 089 903 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
76 860 800 76 439 219 5 996 384 260 562 500 3 231 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (6 908,16%) EBITDA (-22,92%)
Sum egenkapital (7,92%) Resultat før skatt (-19,97%)
Driftsinntekter (8,30%) Driftsresultat (-23,77%)
Bruttomargin (2,95%) Kontantstrøm fra drift (-82,16%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Berggård Amundsen & Co AS 100,00% 495 1 139 -56,54%
 
Fegime Norge AS 100,00% 12 6 100,00%
Sørlandets Elektro Engros AS 51,00% 66 7 842,86%
Norgeseliten AS 100,00% 26 29 -10,34%
Berggård Amundsen Stavanger AS 100,00% 132 605 -78,18%
 
TOTALT: Alle selskap   495 1 783 -72,23%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Berggård Amundsen & Co AS 253 864 48,40% 495 253 369 48,35%
 
Fegime Norge AS 5 454 77,48% 12 5 442 77,44%
Sørlandets Elektro Engros AS 5 711 19,92% 66 5 645 19,74%
Norgeseliten AS 1 578 41,76% 26 1 552 41,35%
Berggård Amundsen Stavanger AS 32 0,30% 132 -100 -0,94%
 
TOTALT: Alle selskap 266 639 46,38% 731 265 908 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Berggård Amundsen & Co AS 253 864 495 253 369
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
495 -10,00% 253 815
 
  -30,00% 253 716
 
  -50,00% 253 617
 
  -70,00% 253 518
 
  -100,00% 253 369

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.562.8301.478.2521.323.0651.261.0551.145.169921.634859.683821.268
POS 5,7 %POS 11,7 %POS 4,9 %POS 10,1 %POS 24,3 %POS 7,2 %POS 4,7 % -
 
Bruttomargin333.529312.737278.319274.946249.668213.631197.239188.079
POS 6,6 %POS 12,4 %POS 1,2 %POS 10,1 %POS 16,9 %POS 8,3 %POS 4,9 % -
 
EBITDA resultat48.14139.46430.85726.25734.92229.65318.2865.800
POS 22,0 %POS 27,9 %POS 17,5 %NEG -24,8 %POS 17,8 %POS 62,2 %POS 215,3 % -
 
Driftsresultat44.13935.39027.26421.89628.96422.81810.702-2.092
POS 24,7 %POS 29,8 %POS 24,5 %NEG -24,4 %POS 26,9 %POS 113,2 %POS 611,6 % -
 
Kontantstrøm12.2588.7079.3741.80215.68117.66415.2690
POS 40,8 %NEG -7,1 %POS 420,2 %NEG -88,5 %NEG -11,2 %POS 15,7 % - -
 
Kassebeholdning2.583652.7863.56211.2712.7711.034751
POS 3 873,8 %NEG -97,7 %NEG -21,8 %NEG -68,4 %POS 306,7 %POS 168,0 %POS 37,7 % -
 
Sum egenkapital210.870187.247169.399158.364151.435135.429127.502125.808
POS 12,6 %POS 10,5 %POS 7,0 %POS 4,6 %POS 11,8 %POS 6,2 %POS 1,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld7.82012.26816.63422.62415.99639.19950.16559.180
POS 36,3 %POS 26,2 %POS 26,5 %NEG -41,4 %POS 59,2 %POS 21,9 %POS 15,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.