Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 532 091 353 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
114 667 600 83 156 959 6 980 795 305 030 000 22 256 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (146,41%) EBITDA (-0,57%)
Sum egenkapital (1,48%) Resultat før skatt (-90,01%)
Driftsinntekter (8,79%) Driftsresultat (-11,63%)
Kassebeholdning (-98,49%)
Bruttomargin (-1,62%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Berggård Amundsen & Co AS 100,00% 549 495 10,91%
 
Fegime Norge AS 100,00% 16 12 33,33%
Sørlandets Elektro Engros AS 51,00% - 66 -100,00%
Norgeseliten AS 100,00% 249 26 857,69%
Berggård Amundsen Stavanger AS 100,00% 219 132 65,91%
 
TOTALT: Alle selskap   549 699 -21,42%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Berggård Amundsen & Co AS 257 623 42,23% 549 257 074 42,17%
 
Fegime Norge AS 1 139 17,18% 16 1 123 16,98%
Sørlandets Elektro Engros AS 5 711 19,07% - 5 711 19,07%
Norgeseliten AS 807 21,03% 249 558 15,55%
Berggård Amundsen Stavanger AS 37 0,36% 219 -182 -1,83%
 
TOTALT: Alle selskap 265 317 40,16% 1 033 264 284 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Berggård Amundsen & Co AS 257 623 549 257 074
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
549 -10,00% 257 568
 
  -30,00% 257 458
 
  -50,00% 257 349
 
  -70,00% 257 239
 
  -100,00% 257 074

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter1.717.4091.562.8301.478.2521.323.0651.261.0551.145.169921.634859.683
POS 9,9 %POS 5,7 %POS 11,7 %POS 4,9 %POS 10,1 %POS 24,3 %POS 7,2 % -
 
Bruttomargin347.045333.529312.737278.319274.946249.668213.631197.239
POS 4,1 %POS 6,6 %POS 12,4 %POS 1,2 %POS 10,1 %POS 16,9 %POS 8,3 % -
 
EBITDA resultat52.61048.14139.46430.85726.25734.92229.65318.286
POS 9,3 %POS 22,0 %POS 27,9 %POS 17,5 %NEG -24,8 %POS 17,8 %POS 62,2 % -
 
Driftsresultat49.17444.13935.39027.26421.89628.96422.81810.702
POS 11,4 %POS 24,7 %POS 29,8 %POS 24,5 %NEG -24,4 %POS 26,9 %POS 113,2 % -
 
Kontantstrøm6.15512.2588.7079.3741.80215.68117.6640
NEG -49,8 %POS 40,8 %NEG -7,1 %POS 420,2 %NEG -88,5 %NEG -11,2 % - -
 
Kassebeholdning492.583652.7863.56211.2712.7711.034
NEG -98,1 %POS 3 873,8 %NEG -97,7 %NEG -21,8 %NEG -68,4 %POS 306,7 %POS 168,0 % -
 
Sum egenkapital235.241210.870187.247169.399158.364151.435135.429127.502
POS 11,6 %POS 12,6 %POS 10,5 %POS 7,0 %POS 4,6 %POS 11,8 %POS 6,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld4.5347.82012.26816.63422.62415.99639.19950.165
POS 42,0 %POS 36,3 %POS 26,2 %POS 26,5 %NEG -41,4 %POS 59,2 %POS 21,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.