Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 438 498 974 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
3 117 200 43 053 945 5 298 329 276 022 500 111 007 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (162,89%) EBITDA (-16,10%)
Sum egenkapital (25,02%) Resultat før skatt (-23,45%)
Driftsresultat (-25,52%)
Kassebeholdning (-72,96%)
Driftsinntekter (-12,12%)
Bruttomargin (-1,67%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Bertelsen & Garpestad AS 100,00% - -
 
Egersund Tomteselskap AS 55,00% - - -
Gravassryggen AS 50,00% - - -
Åsatuå AS 30,00% - - -
Miljø Container AS 90,60% 1 406 660 113,03%
 
Gauslå Holding AS 51,00% 28 -
Haugo Entreprenør AS 34,00% - - -
B&g Tunnel AS 51,00% - - -
B&g Betongentreprenør AS 93,00%
 
Sola M600 AS 37,50%
Kolbjørn Nilsskog AS 52,50% 9 045 9 352 -3,28%
Landmark Maskin AS 51,00% - - -
Kværnhuset Industri-inkubator AS 20,00% - - -
 
Torbjørn Helland Maskin AS 51,00% 620 500 24,00%
North-south Partnership AS 4,08% - - -
Bras AS 20,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 5 763
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Bertelsen & Garpestad AS 163 002 29,01% - 163 002 29,01%
 
Egersund Tomteselskap AS 962 71,47% - 962 71,47%
Gravassryggen AS
Åsatuå AS 1 009 13,45% - 1 009 13,45%
Miljø Container AS 1 735 7,62% 1 406 329 1,54%
 
Gauslå Holding AS 14 658 99,09% 28 14 630 99,09%
Haugo Entreprenør AS 2 379 30,59% - 2 379 30,59%
B&g Tunnel AS 7 758 25,24% - 7 758 25,24%
B&g Betongentreprenør AS
 
Sola M600 AS
Kolbjørn Nilsskog AS 2 274 3,92% 9 045 -6 771 -13,84%
Landmark Maskin AS 14 082 10,66% - 14 082 10,66%
Kværnhuset Industri-inkubator AS 1 163 52,51% - 1 163 52,51%
 
Torbjørn Helland Maskin AS 8 702 51,36% 620 8 082 49,51%
North-south Partnership AS -726 -9 075,00% - -726 -9 075,00%
Bras AS 7 692 97,64% - 7 692 97,64%
 
TOTALT: Alle selskap 224 690 26,01% 11 099 213 591 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Bertelsen & Garpestad AS 163 002 - 163 002
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 163 002
 
  -30,00% 163 002
 
  -50,00% 163 002
 
  -70,00% 163 002
 
  -100,00% 163 002

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter890.240594.669507.532492.217421.527290.924294.696250.563
POS 49,7 %POS 17,2 %POS 3,1 %POS 16,8 %POS 44,9 %NEG -1,3 %POS 17,6 % -
 
Bruttomargin324.138248.498227.030200.993179.570145.087130.078123.796
POS 30,4 %POS 9,5 %POS 13,0 %POS 11,9 %POS 23,8 %POS 11,5 %POS 5,1 % -
 
EBITDA resultat74.98260.41868.05850.76249.96233.89322.78723.086
POS 24,1 %NEG -11,2 %POS 34,1 %POS 1,6 %POS 47,4 %POS 48,7 %NEG -1,3 % -
 
Driftsresultat41.83530.89140.85028.63932.62317.7817.2828.232
POS 35,4 %NEG -24,4 %POS 42,6 %NEG -12,2 %POS 83,5 %POS 144,2 %NEG -11,5 % -
 
Kontantstrøm105.95461.63560.56340.49059.35924.67817.3800
POS 71,9 %POS 1,8 %POS 49,6 %NEG -31,8 %POS 140,5 %POS 42,0 % - -
 
Kassebeholdning87.12133.84522.58917.40129.5722.8392.6112.764
POS 157,4 %POS 49,8 %POS 29,8 %NEG -41,2 %POS 941,6 %POS 8,7 %NEG -5,5 % -
 
Sum egenkapital110.58481.24274.10766.52656.30743.67736.40034.928
POS 36,1 %POS 9,6 %POS 11,4 %POS 18,1 %POS 28,9 %POS 20,0 %POS 4,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld103.47470.55364.08164.62552.30140.22638.37232.574
NEG -46,7 %NEG -10,1 %POS 0,8 %NEG -23,6 %NEG -30,0 %NEG -4,8 %NEG -17,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.