Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 189 377 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 526 534 146 342 2 593 500 1 923 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (551,95%) Kontantstrøm fra drift (-160,39%)
Resultat før skatt (415,64%) Kassebeholdning (-50,43%)
Driftsresultat (551,95%)
Sum egenkapital (53,24%)
Driftsinntekter (5,39%)
Bruttomargin (59,51%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Better Globe AS 100,00% - -
 
Max Health AS 70,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Better Globe AS 7 020 74,60% - 7 020 74,60%
 
Max Health AS -8 -800,00% - -8 -800,00%
 
TOTALT: Alle selskap 7 012 74,51% - 7 012 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Better Globe AS 7 020 - 7 020
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 7 020
 
  -30,00% 7 020
 
  -50,00% 7 020
 
  -70,00% 7 020
 
  -100,00% 7 020

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter55.87832.51322.40012.3355.0893.1927.00512.251
POS 71,9 %POS 45,1 %POS 81,6 %POS 142,4 %POS 59,4 %NEG -54,4 %NEG -42,8 % -
 
Bruttomargin5.4374.9604.5312.7802.9603.0954.6814.191
POS 9,6 %POS 9,5 %POS 63,0 %NEG -6,1 %NEG -4,4 %NEG -33,9 %POS 11,7 % -
 
EBITDA resultat1.8411.9161.587-126459-33762244
NEG -3,9 %POS 20,7 %POS 1 359,5 %NEG -127,5 %POS 1 490,9 %NEG -104,3 %POS 212,3 % -
 
Driftsresultat1.8411.9161.587-126459-133662144
NEG -3,9 %POS 20,7 %POS 1 359,5 %NEG -127,5 %POS 445,1 %NEG -120,1 %POS 359,7 % -
 
Kontantstrøm6.4412.0421.742-73519-460-4190
POS 215,4 %POS 17,2 %POS 2 486,3 %NEG -114,1 %POS 212,8 %NEG -9,8 % - -
 
Kassebeholdning7.5994.0302.1806887161796911.065
POS 88,6 %POS 84,9 %POS 216,9 %NEG -3,9 %POS 300,0 %NEG -74,1 %NEG -35,1 % -
 
Sum egenkapital4.0812.466996114193-62132-334
POS 65,5 %POS 147,6 %POS 773,7 %NEG -40,9 %POS 411,3 %NEG -147,0 %POS 139,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000800
- - - - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.