Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Better Globe AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Better Globe AS 4 081 38,24% - 4 081 38,24%
 
TOTALT: Alle selskap 4 081 38,24% - 4 081 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Better Globe AS 4 081 - 4 081
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 4 081
 
  -30,00% 4 081
 
  -50,00% 4 081
 
  -70,00% 4 081
 
  -100,00% 4 081

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter22.40012.3355.0893.1927.00512.2518.1649.327
POS 81,6 %POS 142,4 %POS 59,4 %NEG -54,4 %NEG -42,8 %POS 50,1 %NEG -12,5 % -
 
Bruttomargin4.5312.7802.9603.0954.6814.1913.1272.688
POS 63,0 %NEG -6,1 %NEG -4,4 %NEG -33,9 %POS 11,7 %POS 34,0 %POS 16,3 % -
 
EBITDA resultat1.587-126459-33762244-493117
POS 1 359,5 %NEG -127,5 %POS 1 490,9 %NEG -104,3 %POS 212,3 %POS 149,5 %NEG -521,4 % -
 
Driftsresultat1.587-126459-133662144-59317
POS 1 359,5 %NEG -127,5 %POS 445,1 %NEG -120,1 %POS 359,7 %POS 124,3 %NEG -3 588,2 % -
 
Kontantstrøm1.742-73519-460-4194741850
POS 2 486,3 %NEG -114,1 %POS 212,8 %NEG -9,8 %NEG -188,4 %POS 156,2 % - -
 
Kassebeholdning2.1806887161796911.065396302
POS 216,9 %NEG -3,9 %POS 300,0 %NEG -74,1 %NEG -35,1 %POS 168,9 %POS 31,1 % -
 
Sum egenkapital996114193-62132-334-449151
POS 773,7 %NEG -40,9 %POS 411,3 %NEG -147,0 %POS 139,5 %POS 25,6 %NEG -397,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000080004
- - - - POS 100,0 %NEG %POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.