Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 66 534 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 4 973 4 562 57 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (42,86%) Sum egenkapital (-4,83%)
Resultat før skatt (42,86%)
Driftsresultat (42,86%)
Kontantstrøm fra drift (0,00%)
Kassebeholdning (47,54%)
Driftsinntekter (4,31%)
Bruttomargin (4,31%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Bilag & Cash Ernst Ivar Løkken 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Bilag & Cash Ernst Ivar Løkken 197 96,57% - 197 96,57%
 
TOTALT: Alle selskap 197 96,57% - 197 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Bilag & Cash Ernst Ivar Løkken 197 - 197
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 197
 
  -30,00% 197
 
  -50,00% 197
 
  -70,00% 197
 
  -100,00% 197

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter1281943182341501408372
NEG -34,0 %NEG -39,0 %POS 35,9 %POS 56,0 %POS 7,1 %POS 68,7 %POS 15,3 % -
 
Bruttomargin1281943182341501408372
NEG -34,0 %NEG -39,0 %POS 35,9 %POS 56,0 %POS 7,1 %POS 68,7 %POS 15,3 % -
 
EBITDA resultat-338120214175662218
NEG -140,7 %NEG -59,9 %POS 43,3 %POS 88,0 %POS 13,6 %POS 200,0 %POS 22,2 % -
 
Driftsresultat-338120214175662218
NEG -140,7 %NEG -59,9 %POS 43,3 %POS 88,0 %POS 13,6 %POS 200,0 %POS 22,2 % -
 
Kontantstrøm-910185386558410
NEG -190,0 %NEG -94,6 %POS 386,8 %NEG -41,5 %POS 12,1 %POS 41,5 % - -
 
Kassebeholdning92833470160292616
POS 10,8 %POS 144,1 %NEG -51,4 %NEG -56,3 %POS 451,7 %POS 11,5 %POS 62,5 % -
 
Sum egenkapital281295175194181392938
NEG -4,7 %POS 68,6 %NEG -9,8 %POS 7,2 %POS 364,1 %POS 34,5 %NEG -23,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.