Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 903 322 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 156 000 899 548 124 274 4 301 500 422 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (247,26%) EBITDA (-46,97%)
Kassebeholdning (9,36%) Resultat før skatt (-46,36%)
Sum egenkapital (15,04%) Driftsresultat (-51,10%)
Driftsinntekter (-8,39%)
Bruttomargin (-8,14%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Bilutstyr Hønefoss AS 100,00% 41 77 -46,75%
 
Hoels Auto AS 100,00% - 33 -100,00%
Verkstedassistenten AS 50,00% - - -
Sjekkpunkt Norge AS 3,20% 10 11 -9,09%
Jevnaker Bilverksted Eiendom AS 100,00% - - -
 
Jevnaker Bilverksted AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   41 110 -62,85%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Bilutstyr Hønefoss AS 4 827 49,04% 41 4 786 48,83%
 
Hoels Auto AS 800 47,06% - 800 47,06%
Verkstedassistenten AS 185 25,91% - 185 25,91%
Sjekkpunkt Norge AS 2 699 50,69% 10 2 689 50,60%
Jevnaker Bilverksted Eiendom AS 471 36,63% - 471 36,63%
 
Jevnaker Bilverksted AS 709 43,60% - 709 43,60%
 
TOTALT: Alle selskap 9 691 47,29% 51 9 640 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Bilutstyr Hønefoss AS 4 827 41 4 786
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
41 -10,00% 4 823
 
  -30,00% 4 815
 
  -50,00% 4 807
 
  -70,00% 4 798
 
  -100,00% 4 786

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter25.53523.86523.64923.28922.72221.33724.41722.502
POS 7,0 %POS 0,9 %POS 1,5 %POS 2,5 %POS 6,5 %NEG -12,6 %POS 8,5 % -
 
Bruttomargin10.7099.2719.3349.0228.5448.1038.7258.388
POS 15,5 %NEG -0,7 %POS 3,5 %POS 5,6 %POS 5,4 %NEG -7,1 %POS 4,0 % -
 
EBITDA resultat2.2059691.1731.0988958101.6741.536
POS 127,6 %NEG -17,4 %POS 6,8 %POS 22,7 %POS 10,5 %NEG -51,6 %POS 9,0 % -
 
Driftsresultat2.2059221.0679657526691.5551.477
POS 139,2 %NEG -13,6 %POS 10,6 %POS 28,3 %POS 12,4 %NEG -57,0 %POS 5,3 % -
 
Kontantstrøm1877161.360984-366-5241.1150
NEG -73,9 %NEG -47,4 %POS 38,2 %POS 368,9 %POS 30,2 %NEG -147,0 % - -
 
Kassebeholdning1.3942.3792.233968303279729189
NEG -41,4 %POS 6,5 %POS 130,7 %POS 219,5 %POS 8,6 %NEG -61,7 %POS 285,7 % -
 
Sum egenkapital3.0482.0592.0511.9321.9231.9181.8581.520
POS 48,0 %POS 0,4 %POS 6,2 %POS 0,5 %POS 0,3 %POS 3,2 %POS 22,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.0008509561.0551.1487009581.203
NEG -135,3 %POS 11,1 %POS 9,4 %POS 8,1 %NEG -64,0 %POS 26,9 %POS 20,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.