Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 439 123 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 668 178 180 945 3 649 000 1 941 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (58,87%) EBITDA (-10,60%)
Kassebeholdning (76,89%) Resultat før skatt (-22,25%)
Sum egenkapital (2,12%) Driftsresultat (-23,25%)
Bruttomargin (2,92%) Driftsinntekter (-0,78%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Biobank AS 100,00% 1 292 1 207 7,04%
 
TOTALT: Alle selskap   1 292 1 207 7,04%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Biobank AS 5 647 52,04% 1 292 4 355 45,56%
 
TOTALT: Alle selskap 5 647 52,04% 1 292 4 355 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Biobank AS 5 647 1 292 4 355
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 292 -10,00% 5 518
 
  -30,00% 5 259
 
  -50,00% 5 001
 
  -70,00% 4 743
 
  -100,00% 4 355

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter10.30510.5789.8568.5276.5036.4074.3002.920
NEG -2,6 %POS 7,3 %POS 15,6 %POS 31,1 %POS 1,5 %POS 49,0 %POS 47,3 % -
 
Bruttomargin8.4098.3527.5097.0865.6775.5783.6902.711
POS 0,7 %POS 11,2 %POS 6,0 %POS 24,8 %POS 1,8 %POS 51,2 %POS 36,1 % -
 
EBITDA resultat1.1721.2561.4061.23510247-863-1.243
NEG -6,7 %NEG -10,7 %POS 13,8 %POS 1 110,8 %POS 117,0 %POS 105,4 %POS 30,6 % -
 
Driftsresultat7471.0111.2651.079-40-116-1.010-1.385
NEG -26,1 %NEG -20,1 %POS 17,2 %POS 2 797,5 %POS 65,5 %POS 88,5 %POS 27,1 % -
 
Kontantstrøm2.1468511.641428-64145-1.4750
POS 152,2 %NEG -48,1 %POS 283,4 %POS 768,8 %NEG -144,1 %POS 109,8 % - -
 
Kassebeholdning1.3667162.3911.029105973101.986
POS 90,8 %NEG -70,1 %POS 132,4 %POS 880,0 %POS 8,2 %NEG -68,7 %NEG -84,4 % -
 
Sum egenkapital3.8083.2752.5811.717-260-147391.109
POS 16,3 %POS 26,9 %POS 50,3 %POS 760,4 %NEG -76,9 %NEG -476,9 %NEG -96,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.0501.7501.9502.1501.5501.3501.5501.750
NEG -17,1 %POS 10,3 %POS 9,3 %NEG -38,7 %NEG -14,8 %POS 12,9 %POS 11,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.