Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 886 767 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 764 795 217 973 4 375 000 1 529 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (14,37%) Kontantstrøm fra drift (-65,62%)
Resultat før skatt (22,03%)
Driftsresultat (21,60%)
Kassebeholdning (23,14%)
Sum egenkapital (30,10%)
Driftsinntekter (14,46%)
Bruttomargin (15,18%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Biobank AS 100,00% 1 099 1 292 -14,94%
 
TOTALT: Alle selskap   1 099 1 292 -14,94%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Biobank AS 7 347 55,98% 1 099 6 248 51,96%
 
TOTALT: Alle selskap 7 347 55,98% 1 099 6 248 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Biobank AS 7 347 1 099 6 248
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 099 -10,00% 7 237
 
  -30,00% 7 017
 
  -50,00% 6 798
 
  -70,00% 6 578
 
  -100,00% 6 248

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter16.38610.30510.5789.8568.5276.5036.4074.300
POS 59,0 %NEG -2,6 %POS 7,3 %POS 15,6 %POS 31,1 %POS 1,5 %POS 49,0 % -
 
Bruttomargin12.2798.4098.3527.5097.0865.6775.5783.690
POS 46,0 %POS 0,7 %POS 11,2 %POS 6,0 %POS 24,8 %POS 1,8 %POS 51,2 % -
 
EBITDA resultat3.2081.1721.2561.4061.23510247-863
POS 173,7 %NEG -6,7 %NEG -10,7 %POS 13,8 %POS 1 110,8 %POS 117,0 %POS 105,4 % -
 
Driftsresultat2.3407471.0111.2651.079-40-116-1.010
POS 213,3 %NEG -26,1 %NEG -20,1 %POS 17,2 %POS 2 797,5 %POS 65,5 %POS 88,5 % -
 
Kontantstrøm1.8382.1468511.641428-641450
NEG -14,4 %POS 152,2 %NEG -48,1 %POS 283,4 %POS 768,8 %NEG -144,1 % - -
 
Kassebeholdning2.0081.3667162.3911.02910597310
POS 47,0 %POS 90,8 %NEG -70,1 %POS 132,4 %POS 880,0 %POS 8,2 %NEG -68,7 % -
 
Sum egenkapital5.5303.8083.2752.5811.717-260-14739
POS 45,2 %POS 16,3 %POS 26,9 %POS 50,3 %POS 760,4 %NEG -76,9 %NEG -476,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.8922.0501.7501.9502.1501.5501.3501.550
POS 7,7 %NEG -17,1 %POS 10,3 %POS 9,3 %NEG -38,7 %NEG -14,8 %POS 12,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.