Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 608 240 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 589 890 187 849 2 806 500 1 024 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (221,22%) EBITDA (-54,91%)
Kassebeholdning (84,41%) Resultat før skatt (-80,78%)
Sum egenkapital (4,64%) Driftsresultat (-77,98%)
Driftsinntekter (-22,87%)
Bruttomargin (-16,37%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Biobank AS 100,00% 894 1 099 -18,65%
 
Scandigen Lab AS 50,00%
 
TOTALT: Alle selskap   894 1 099 -18,65%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Biobank AS 7 688 56,20% 894 6 794 53,14%
 
Scandigen Lab AS
 
TOTALT: Alle selskap 7 688 56,20% 894 6 794 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Biobank AS 7 688 894 6 794
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
894 -10,00% 7 599
 
  -30,00% 7 420
 
  -50,00% 7 241
 
  -70,00% 7 062
 
  -100,00% 6 794

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter16.25916.38610.30510.5789.8568.5276.5036.407
NEG -0,8 %POS 59,0 %NEG -2,6 %POS 7,3 %POS 15,6 %POS 31,1 %POS 1,5 % -
 
Bruttomargin12.63712.2798.4098.3527.5097.0865.6775.578
POS 2,9 %POS 46,0 %POS 0,7 %POS 11,2 %POS 6,0 %POS 24,8 %POS 1,8 % -
 
EBITDA resultat2.8683.2081.1721.2561.4061.23510247
NEG -10,6 %POS 173,7 %NEG -6,7 %NEG -10,7 %POS 13,8 %POS 1 110,8 %POS 117,0 % -
 
Driftsresultat1.7962.3407471.0111.2651.079-40-116
NEG -23,2 %POS 213,3 %NEG -26,1 %NEG -20,1 %POS 17,2 %POS 2 797,5 %POS 65,5 % -
 
Kontantstrøm2.9201.8382.1468511.641428-640
POS 58,9 %NEG -14,4 %POS 152,2 %NEG -48,1 %POS 283,4 %POS 768,8 % - -
 
Kassebeholdning3.5522.0081.3667162.3911.02910597
POS 76,9 %POS 47,0 %POS 90,8 %NEG -70,1 %POS 132,4 %POS 880,0 %POS 8,2 % -
 
Sum egenkapital5.6475.5303.8083.2752.5811.717-260-147
POS 2,1 %POS 45,2 %POS 16,3 %POS 26,9 %POS 50,3 %POS 760,4 %NEG -76,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.1611.8922.0501.7501.9502.1501.5501.350
NEG -67,1 %POS 7,7 %NEG -17,1 %POS 10,3 %POS 9,3 %NEG -38,7 %NEG -14,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.