Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Bipper Safety Solution AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Bipper Safety Solution AS -1 452 -1 749,40% - -1 452 -1 749,40%
 
TOTALT: Alle selskap -1 452 -1 749,40% - -1 452 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Bipper Safety Solution AS -1 452 - -1 452
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -1 452
 
  -30,00% -1 452
 
  -50,00% -1 452
 
  -70,00% -1 452
 
  -100,00% -1 452

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter3877861391.9724.1374.7681.480773
NEG -50,8 %POS 465,5 %NEG -93,0 %NEG -52,3 %NEG -13,2 %POS 222,2 %POS 91,5 % -
 
Bruttomargin403459-2371.6164.0234.7681.480773
NEG -12,2 %POS 293,7 %NEG -114,7 %NEG -59,8 %NEG -15,6 %POS 222,2 %POS 91,5 % -
 
EBITDA resultat-890-7.569-5.555-2.899-2.807-2.645-961-186
POS 88,2 %NEG -36,3 %NEG -91,6 %NEG -3,3 %NEG -6,1 %NEG -175,2 %NEG -416,7 % -
 
Driftsresultat-3.590-29.852-5.607-7.319-4.750-2.694-978-187
POS 88,0 %NEG -432,4 %POS 23,4 %NEG -54,1 %NEG -76,3 %NEG -175,5 %NEG -423,0 % -
 
Kontantstrøm-774-6.898-5.942-2.131-1.799-4.905-1.1160
POS 88,8 %NEG -16,1 %NEG -178,8 %NEG -18,5 %POS 63,3 %NEG -339,5 % - -
 
Kassebeholdning3241.09713.3311.9834.3894.4861.500290
NEG -70,5 %NEG -91,8 %POS 572,3 %NEG -54,8 %NEG -2,2 %POS 199,1 %POS 417,2 % -
 
Sum egenkapital-3.70913.81035.49118.57319.80018.5595.3521.221
NEG -126,9 %NEG -61,1 %POS 91,1 %NEG -6,2 %POS 6,7 %POS 246,8 %POS 338,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.2085.2995.5005.5004.013000
POS 39,5 %POS 3,7 % - NEG -37,1 %NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.