Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 17 115 747 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 413 945 572 301 15 129 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (32,38%) Sum egenkapital (-25,25%)
Resultat før skatt (25,31%)
Driftsresultat (32,38%)
Kontantstrøm fra drift (277,49%)
Kassebeholdning (100%)
Driftsinntekter (13,75%)
Bruttomargin (14,98%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Bisnode D&b Norway AS 100,00% 60 70 -14,29%
 
TOTALT: Alle selskap   60 70 -14,29%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Bisnode D&b Norway AS 7 073 23,37% 60 7 013 23,22%
 
TOTALT: Alle selskap 7 073 23,37% 60 7 013 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Bisnode D&b Norway AS 7 073 60 7 013
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
60 -10,00% 7 067
 
  -30,00% 7 055
 
  -50,00% 7 043
 
  -70,00% 7 031
 
  -100,00% 7 013

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter28.28929.81733.63333.11028.86925.29124.54920.012
NEG -5,1 %NEG -11,3 %POS 1,6 %POS 14,7 %POS 14,1 %POS 3,0 %POS 22,7 % -
 
Bruttomargin21.51520.87623.95924.44623.04520.41619.37315.522
POS 3,1 %NEG -12,9 %NEG -2,0 %POS 6,1 %POS 12,9 %POS 5,4 %POS 24,8 % -
 
EBITDA resultat9.8678.3509.55910.4469.9818.3196.4183.857
POS 18,2 %NEG -12,6 %NEG -8,5 %POS 4,7 %POS 20,0 %POS 29,6 %POS 66,4 % -
 
Driftsresultat9.7568.3509.55910.4469.9437.1165.1122.597
POS 16,8 %NEG -12,6 %NEG -8,5 %POS 5,1 %POS 39,7 %POS 39,2 %POS 96,8 % -
 
Kontantstrøm41.457-795-654-13.9906.2069.71417.1270
POS 5 314,7 %NEG -21,6 %POS 95,3 %NEG -325,4 %NEG -36,1 %NEG -43,3 % - -
 
Kassebeholdning41.143155479316.13516.27715.3757.579
POS 4 114 200,0 %NEG -99,8 %NEG -30,1 %NEG -95,1 %NEG -0,9 %POS 5,9 %POS 102,9 % -
 
Sum egenkapital37.59129.90723.55816.3428.6904.9405.7089.515
POS 25,7 %POS 27,0 %POS 44,2 %POS 88,1 %POS 75,9 %NEG -13,5 %NEG -40,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.