Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 192 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 192 6 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (237,50%) EBITDA (-362,50%)
Kassebeholdning (275,00%) Resultat før skatt (-66,67%)
Driftsresultat (-362,50%)
Sum egenkapital (-7,95%)
Driftsinntekter (-100,00%)
Bruttomargin (-100,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Blackbird Holding AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Blackbird Holding AS 162 64,54% - 162 64,54%
 
TOTALT: Alle selskap 162 64,54% - 162 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Blackbird Holding AS 162 - 162
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 162
 
  -30,00% 162
 
  -50,00% 162
 
  -70,00% 162
 
  -100,00% 162

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-27-21-19-31-18-14-35-34
NEG -28,6 %NEG -10,5 %POS 38,7 %NEG -72,2 %NEG -28,6 %POS 60,0 %NEG -2,9 % -
 
Driftsresultat-27-21-19-31-18-14-35-34
NEG -28,6 %NEG -10,5 %POS 38,7 %NEG -72,2 %NEG -28,6 %POS 60,0 %NEG -2,9 % -
 
Kontantstrøm-13313-89070534055-160
NEG -104,2 %POS 135,2 %NEG -226,2 %POS 107,4 %POS 518,2 %POS 443,8 % - -
 
Kassebeholdning11241119107681329
NEG -54,2 %POS 118,2 %NEG -42,1 %NEG -82,2 %POS 57,4 %POS 423,1 %NEG -55,2 % -
 
Sum egenkapital1551274121.0721.110751763764
POS 22,0 %NEG -69,2 %NEG -61,6 %NEG -3,4 %POS 47,8 %NEG -1,6 %NEG -0,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.