Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 631 226 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
158 000 1 737 658 151 068 2 584 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (732,69%)
Resultat før skatt (1 623,94%)
Driftsresultat (758,67%)
Kontantstrøm fra drift (366,24%)
Kassebeholdning (28,32%)
Sum egenkapital (65,25%)
Driftsinntekter (27,14%)
Bruttomargin (31,70%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Bluetec AS 100,00% 451 725 -37,79%
 
Bluetec Vest AS 21,42% 282 -
 
TOTALT: Alle selskap   451 725 -37,79%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Bluetec AS 2 406 26,51% 451 1 955 22,67%
 
Bluetec Vest AS 131 5,43% 282 -151 -7,08%
 
TOTALT: Alle selskap 2 537 22,08% 733 1 804 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Bluetec AS 2 406 451 1 955
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
451 -10,00% 2 361
 
  -30,00% 2 271
 
  -50,00% 2 181
 
  -70,00% 2 090
 
  -100,00% 1 955

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2019201820172016
Driftsinntekter28.65110.0908650
POS 184,0 %POS 1 066,5 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin10.147397260
POS 2 455,9 %POS 1 426,9 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat219-2.993-575-12
POS 107,3 %NEG -420,5 %NEG -4 691,7 % -
 
Driftsresultat219-2.993-575-12
POS 107,3 %NEG -420,5 %NEG -4 691,7 % -
 
Kontantstrøm4-1.9981060
POS 100,2 %NEG -1 984,9 % - -
 
Kassebeholdning2.14065413428
POS 227,2 %POS 388,1 %POS 378,6 % -
 
Sum egenkapital660-3.557-56418
POS 118,6 %NEG -530,7 %NEG -3 233,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld02.51700
POS 100,0 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.