Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 78 120 218 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
26 800 11 543 671 1 530 247 63 457 500 1 562 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (12,41%) Kontantstrøm fra drift (-61,67%)
Resultat før skatt (25,38%) Kassebeholdning (-30,66%)
Driftsresultat (24,69%)
Sum egenkapital (45,87%)
Driftsinntekter (20,82%)
Bruttomargin (18,46%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Bn Entreprenør AS 100,00% 2 965 -
 
TOTALT: Alle selskap   2 965 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Bn Entreprenør AS 59 732 40,36% 2 965 56 767 39,14%
 
TOTALT: Alle selskap 59 732 40,36% 2 965 56 767 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Bn Entreprenør AS 59 732 2 965 56 767
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
2 965 -10,00% 59 436
 
  -30,00% 58 843
 
  -50,00% 58 250
 
  -70,00% 57 657
 
  -100,00% 56 767

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter231.767233.057205.825209.109181.013113.285102.803114.643
NEG -0,6 %POS 13,2 %NEG -1,6 %POS 15,5 %POS 59,8 %POS 10,2 %NEG -10,3 % -
 
Bruttomargin119.035123.169113.454117.078103.12771.33751.95260.946
NEG -3,4 %POS 8,6 %NEG -3,1 %POS 13,5 %POS 44,6 %POS 37,3 %NEG -14,8 % -
 
EBITDA resultat28.32735.86734.23235.98929.06919.5935.19313.932
NEG -21,0 %POS 4,8 %NEG -4,9 %POS 23,8 %POS 48,4 %POS 277,3 %NEG -62,7 % -
 
Driftsresultat15.03623.36922.22224.98819.53011.123-2.1107.381
NEG -35,7 %POS 5,2 %NEG -11,1 %POS 27,9 %POS 75,6 %POS 627,2 %NEG -128,6 % -
 
Kontantstrøm1.44024.930-3.34611.91631.33428.7193.8350
NEG -94,2 %POS 845,1 %NEG -128,1 %NEG -62,0 %POS 9,1 %POS 648,9 % - -
 
Kassebeholdning20.31624.32912.83025.26330.16314.1531.2442.646
NEG -16,5 %POS 89,6 %NEG -49,2 %NEG -16,2 %POS 113,1 %POS 1 037,7 %NEG -53,0 % -
 
Sum egenkapital39.36040.69839.79737.61424.58015.16413.57314.393
NEG -3,3 %POS 2,3 %POS 5,8 %POS 53,0 %POS 62,1 %POS 11,7 %NEG -5,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld29.19124.88025.33326.44432.42625.44020.67415.292
NEG -17,3 %POS 1,8 %POS 4,2 %POS 18,4 %NEG -27,5 %NEG -23,1 %NEG -35,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.