Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 21 423 429 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
4 007 600 3 015 370 386 959 12 870 500 1 143 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Bø Installasjon AS 100,00% 490 241 103,32%
 
TOTALT: Alle selskap   490 241 103,32%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Bø Installasjon AS 2 352 8,80% 490 1 862 7,10%
 
TOTALT: Alle selskap 2 352 8,80% 490 1 862 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Bø Installasjon AS 2 352 490 1 862
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
490 -10,00% 2 303
 
  -30,00% 2 205
 
  -50,00% 2 107
 
  -70,00% 2 009
 
  -100,00% 1 862

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter68.68855.11759.90053.85056.68458.26055.24747.273
POS 24,6 %NEG -8,0 %POS 11,2 %NEG -5,0 %NEG -2,7 %POS 5,5 %POS 16,9 % -
 
Bruttomargin29.27225.00426.72724.77026.94126.41225.48022.540
POS 17,1 %NEG -6,4 %POS 7,9 %NEG -8,1 %POS 2,0 %POS 3,7 %POS 13,0 % -
 
EBITDA resultat2.7191443021422.0032.1624.5643.773
POS 1 788,2 %NEG -52,3 %POS 112,7 %NEG -92,9 %NEG -7,4 %NEG -52,6 %POS 21,0 % -
 
Driftsresultat2.331-286-273-5371.2721.5303.8893.118
POS 915,0 %NEG -4,8 %POS 49,2 %NEG -142,2 %NEG -16,9 %NEG -60,7 %POS 24,7 % -
 
Kontantstrøm1.7819586921.460412-1.1681.7300
POS 85,9 %POS 38,4 %NEG -52,6 %POS 254,4 %POS 135,3 %NEG -167,5 % - -
 
Kassebeholdning9235998781.2179811.0491.570850
POS 54,1 %NEG -31,8 %NEG -27,9 %POS 24,1 %NEG -6,5 %NEG -33,2 %POS 84,7 % -
 
Sum egenkapital1.9254378741.3411.9842.0412.1912.038
POS 340,5 %NEG -50,0 %NEG -34,8 %NEG -32,4 %NEG -2,8 %NEG -6,8 %POS 7,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.8032.9554.0625.1706.2555.6065.1365.897
POS 39,0 %POS 27,3 %POS 21,4 %POS 17,3 %NEG -11,6 %NEG -9,2 %POS 12,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.