Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 234 637 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 86 384 23 753 124 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (13,33%) Kontantstrøm fra drift (-1 528,57%)
Resultat før skatt (0,00%) Kassebeholdning (-65,27%)
Driftsresultat (13,33%) Driftsinntekter (-11,16%)
Sum egenkapital (5,82%) Bruttomargin (-11,16%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Bogstrand Regnskap & Økonomi AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Bogstrand Regnskap & Økonomi AS 200 64,94% - 200 64,94%
 
TOTALT: Alle selskap 200 64,94% - 200 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Bogstrand Regnskap & Økonomi AS 200 - 200
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 200
 
  -30,00% 200
 
  -50,00% 200
 
  -70,00% 200
 
  -100,00% 200

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter2.5052.6512.6992.3882.1352.3752.7863.379
NEG -5,5 %NEG -1,8 %POS 13,0 %POS 11,9 %NEG -10,1 %NEG -14,8 %NEG -17,5 % -
 
Bruttomargin2.5052.6512.6992.3882.1352.3752.7863.379
NEG -5,5 %NEG -1,8 %POS 13,0 %POS 11,9 %NEG -10,1 %NEG -14,8 %NEG -17,5 % -
 
EBITDA resultat94267824714616069
NEG -78,6 %NEG -37,3 %NEG -18,3 %POS 74,5 %NEG -67,8 %NEG -8,8 %POS 131,9 % -
 
Driftsresultat94267824714616069
NEG -78,6 %NEG -37,3 %NEG -18,3 %POS 74,5 %NEG -67,8 %NEG -8,8 %POS 131,9 % -
 
Kontantstrøm34129-103222-15101570
NEG -73,6 %POS 225,2 %NEG -146,4 %POS 1 580,0 %NEG -250,0 %NEG -93,6 % - -
 
Kassebeholdning162106184289595420678
POS 52,8 %NEG -42,4 %NEG -36,3 %POS 389,8 %POS 9,3 %NEG -73,8 %POS 164,1 % -
 
Sum egenkapital178172342293235204251133
POS 3,5 %NEG -49,7 %POS 16,7 %POS 24,7 %POS 15,2 %NEG -18,7 %POS 88,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld431411312120
NEG -33,3 %POS 78,6 %NEG -27,3 %NEG -266,7 %POS 75,0 % - NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.