Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 080 029 725 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
244 784 800 149 287 274 30 508 151 2 629 053 500 26 396 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (7,61%) EBITDA (-4,57%)
Driftsinntekter (3,96%) Resultat før skatt (-10,67%)
Driftsresultat (-6,20%)
Kontantstrøm fra drift (-58,23%)
Kassebeholdning (-96,65%)
Bruttomargin (-0,84%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Borregaard AS 100,00% 39 420 48 159 -18,15%
 
Nutracell AS 100,00% - - -
Tømmerterminaler AS 12,50% 24 - -
Symetrics Elektronikk A/S 8,63% - - -
Shelterwood AS 3,12% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   39 420 48 159 -18,15%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Borregaard AS 1 975 329 37,55% 39 420 1 935 909 37,08%
 
Nutracell AS 115 787 99,01% - 115 787 99,01%
Tømmerterminaler AS 3 307 71,91% 24 3 283 71,76%
Symetrics Elektronikk A/S 2 839 68,69% - 2 839 68,69%
Shelterwood AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 2 097 262 38,94% 39 444 2 057 818 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Borregaard AS 1 975 329 39 420 1 935 909
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
39 420 -10,00% 1 971 387
 
  -30,00% 1 963 503
 
  -50,00% 1 955 619
 
  -70,00% 1 947 735
 
  -100,00% 1 935 909

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013201220112010
Driftsinntekter3.354.5953.032.0513.001.1243.076.5553.001.97200
POS 10,6 %POS 1,0 %NEG -2,5 %POS 2,5 %POS 100% - -
 
Bruttomargin2.186.5841.799.8671.734.9781.770.9001.641.74700
POS 21,5 %POS 3,7 %NEG -2,0 %POS 7,9 %POS 100% - -
 
EBITDA resultat822.711559.901486.265567.601575.210-20-3
POS 46,9 %POS 15,1 %NEG -14,3 %NEG -1,3 %POS 2 876 150,0 %NEG -566,7 % -
 
Driftsresultat565.750313.007251.504355.650377.117-20-3
POS 80,7 %POS 24,5 %NEG -29,3 %NEG -5,7 %POS 1 885 685,0 %NEG -566,7 % -
 
Kontantstrøm1.234.442535.050506.926596.703119.01400
POS 130,7 %POS 5,5 %NEG -15,0 %POS 401,4 %POS 100% - -
 
Kassebeholdning61.2213.59274111.68345.021110110
POS 1 604,4 %POS 384,8 %NEG -93,7 %NEG -74,0 %POS 40 828,2 % - -
 
Sum egenkapital1.624.1791.262.2751.283.0661.306.1851.239.43293108
POS 28,7 %NEG -1,6 %NEG -1,8 %POS 5,4 %POS 1 332 622,6 %NEG -13,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.469.6571.831.7071.713.0461.772.1862.145.58800
POS 19,8 %NEG -6,9 %POS 3,3 %POS 17,4 %NEG % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.