Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 645 427 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
38 400 176 096 43 932 373 000 14 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS -1 348 -160,29% - -1 348 -160,29%
 
TOTALT: Alle selskap -1 348 -160,29% - -1 348 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS -1 348 - -1 348
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -1 348
 
  -30,00% -1 348
 
  -50,00% -1 348
 
  -70,00% -1 348
 
  -100,00% -1 348

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter6.5419.7159.1809.94714.86413.72312.68512.532
NEG -32,7 %POS 5,8 %NEG -7,7 %NEG -33,1 %POS 8,3 %POS 8,2 %POS 1,2 % -
 
Bruttomargin6.2729.3648.9339.66211.70610.9289.0409.446
NEG -33,0 %POS 4,8 %NEG -7,5 %NEG -17,5 %POS 7,1 %POS 20,9 %NEG -4,3 % -
 
EBITDA resultat-2.5591161.9511.1132.2342.5262.5983.226
NEG -2 306,0 %NEG -94,1 %POS 75,3 %NEG -50,2 %NEG -11,6 %NEG -2,8 %NEG -19,5 % -
 
Driftsresultat-2.5641161.9511.1132.2092.4712.5313.139
NEG -2 310,3 %NEG -94,1 %POS 75,3 %NEG -49,6 %NEG -10,6 %NEG -2,4 %NEG -19,4 % -
 
Kontantstrøm-171-1.1492.9651.1102.2222.5216370
POS 85,1 %NEG -138,8 %POS 167,1 %NEG -50,0 %NEG -11,9 %POS 295,8 % - -
 
Kassebeholdning1052091.4522692602121422.231
NEG -49,8 %NEG -85,6 %POS 439,8 %POS 3,5 %POS 22,6 %POS 49,3 %NEG -93,6 % -
 
Sum egenkapital-1.914766785646766766799992
NEG -349,9 %NEG -2,4 %POS 21,5 %NEG -15,7 % - NEG -4,1 %NEG -19,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld04811034345106
POS 100,0 %NEG -336,4 %NEG %POS 100,0 %POS 93,0 %POS 4,4 %POS 57,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.