Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 16 475 147 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
3 218 400 2 615 548 369 699 9 989 500 282 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (113,61%) EBITDA (-9,03%)
Kassebeholdning (14,49%) Resultat før skatt (-33,15%)
Driftsresultat (-19,70%)
Sum egenkapital (-7,29%)
Driftsinntekter (-19,65%)
Bruttomargin (-16,18%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Bredengen AS 100,00% 705 642 9,81%
 
Barra AS 28,68% 358 222 61,26%
 
TOTALT: Alle selskap   705 706 -0,09%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Bredengen AS 4 614 22,19% 705 3 909 19,46%
 
Barra AS 3 240 60,45% 358 2 882 57,62%
 
TOTALT: Alle selskap 7 854 30,03% 1 063 6 791 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Bredengen AS 4 614 705 3 909
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
705 -10,00% 4 544
 
  -30,00% 4 403
 
  -50,00% 4 262
 
  -70,00% 4 121
 
  -100,00% 3 909

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter71.59782.43475.44864.07665.01951.35545.63044.118
NEG -13,1 %POS 9,3 %POS 17,7 %NEG -1,5 %POS 26,6 %POS 12,5 %POS 3,4 % -
 
Bruttomargin21.35627.56124.00222.00722.66617.31915.85816.473
NEG -22,5 %POS 14,8 %POS 9,1 %NEG -2,9 %POS 30,9 %POS 9,2 %NEG -3,7 % -
 
EBITDA resultat-1.8381.945-1.438-8031.286991944601
NEG -194,5 %POS 235,3 %NEG -79,1 %NEG -162,4 %POS 29,8 %POS 5,0 %POS 57,1 % -
 
Driftsresultat-2.3241.421-1.964-1.306853655718381
NEG -263,5 %POS 172,4 %NEG -50,4 %NEG -253,1 %POS 30,2 %NEG -8,8 %POS 88,5 % -
 
Kontantstrøm1.1071.544-595-336-118238-1.2900
NEG -28,3 %POS 359,5 %NEG -77,1 %NEG -184,7 %NEG -149,6 %POS 118,4 % - -
 
Kassebeholdning1.6881.1699381.9331.5561.2881.4783.157
POS 44,4 %POS 24,6 %NEG -51,5 %POS 24,2 %POS 20,8 %NEG -12,9 %NEG -53,2 % -
 
Sum egenkapital4.0355.7334.9766.5286.7463.8863.6594.231
NEG -29,6 %POS 15,2 %NEG -23,8 %NEG -3,2 %POS 73,6 %POS 6,2 %NEG -13,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld001.3761.0522.0591.258791.001
- POS 100,0 %NEG -30,8 %POS 48,9 %NEG -63,7 %NEG -1 492,4 %POS 92,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.